Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

115. dopisna seja Vlade RS

Ljubljana, 30. 4. 2014 - Vlada RS je na današnji 115. dopisni seji obravnavala dve točki s področja Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Vlada je izdala Uredbo o podrobnejših pogojih za ravnanje z zaseženimi in odvzetimi gozdnimi lesnimi sortimenti

 

Vlada je izdala Uredbo o podrobnejših pogojih za ravnanje z zaseženimi in odvzetimi gozdnimi lesnimi sortimenti ter jo bo objavila v Uradnem listu RS.


Uredba podrobneje ureja delovanje gozdarskih inšpektorjev in carinskih organov pri zasegu gozdnih lesnih sortimentov, v primeru, če skupna količina gozdnih lesnih sortimentov, ki so naloženi na vozilo ali se prevažajo, presega deset kubičnih metrov. Prav tako določa postopek javne dražbe odvzetih gozdnih lesnih soritmentov, izkupiček od prodaje je prihodek proračuna RS. Uredba ureja tudi, da se zaseženi gozdni lesni sortimenti, ki so pokvarljivi ali je njihova hramba povezana s prevelikimi stroški, lahko prodajo na javni dražbi pred izdajo odločbe o prekršku oziroma pred pravnomočnostjo odločbe o prekršku. Prav tako uredba ureja tudi prevoz in hrambo zaseženih gozdnih lesnih sortimentov.

 

Vlada je izdala Uredbo o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov

 

Vlada je izdala Uredbo o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (HMS), ki se objavi v Uradnem listu RS.


Pri upravljanju in vzdrževanju HMS je prišlo do določenih administrativnih ovir. Zaradi odprave več popravkov je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pripravilo novo uredbo. Uredba tako na novo določa obliko in način izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja HMS, organizacijo in območje javne službe, pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe, obveznosti izvajalca, programe javne službe, financiranje ter način poročanja in nadzor nad izvajanjem nalog javne službe. V novi uredbi so na novo določene naloge upravljanja in naloge vzdrževanja, ki imajo sedaj manj administrativnih ovir in so lažje izvedljive. S predlogom uredbe se določijo tudi večletni programi vzdrževanja in ne samo letni kot do sedaj.

 

*   *   *