Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Svet za kmetijstvo in podeželje RS

Orehovlje pri Novi Gorici, 28. 5. 2014 - V Hortikulturnem centru Biotehniške fakultete je potekala 22. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje RS. Na tokratnem zasedanju so člani obravnavali Program razvoja podeželja za obdobje 2014- 2020, redukcijski koeficient v okviru neposrednih plačil, Uredbo o dopolnih dejavnostih v kmetijstvu. Seznanjeni pa so bili tudi glede Strategije za izvajanje Resolucije o strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 in Pravilnika o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi.

Člani Sveta so bili seznanjeni z vsebino  ukrepov  v okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2014 - 2020, za katere bo skupno namenjeno 1,1 miljarde EUR. Posebno pozornost so v razpravi namenili  naslednjim ukrepom: mladim prevzemnikom  kmetij, naložbam na kmetijska gospodarstva, naložbam v predelavo kmetijskih proizvodov in  plačilom za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko pridelavo (OMD).


Svet  je podprl, da se Program razvoja podeželja 2014- 2020 čim prej posreduje v formalno usklajevanje na Evropsko komisijo, predvidoma 16. junija 2014.


Prav tako so člani Sveta potrdili, da se pri ukrepu »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« kot upravičene upošteva tudi mlade prevzemnike, ki bodo lastniško prevzeli kmetijo, vendar v poslovni načrt razvoja kmetije ne bodo vključili tudi zaposlitev iz naslova kmetijske dejavnosti. Slednji bodo upravičeni do največ 65 % najvišjega možnega zneska podpore (70.000 € na mladega kmeta), medtem ko bodo mladi, ki si bodo delovno mesto ustvarili oziroma so že zaposleni na kmetiji, upravičeni do 100 % omenjenega zneska podpore.


Svet je potrdil, da se postopek izračuna višine izravnalnega plačila za OMD ne spreminja, ostaja enak kot je bil v obdobju 2007-2013. Plačilo se izračuna na podlagi fiksnega in variabilnega dela plačila. Glede na zmanjšanje sredstev PRP 2014-2020, se zmanjša tudi vrednost OMD plačila za 6 %. To pomeni zmanjšanje tako fiksnega dela kot tudi vrednost točke, ki se upošteva pri izračunu variabilnega dela plačila. Degresija plačil pa ostaja enaka kot programskem obdobju 2007-2013, tj. plačila se za površine, ki presegajo obseg 100 hektarjev znižajo za 50 %.


Na podlagi dogovora na 41. nujni  seji Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje v Državnem zboru RS,  je Svet obravnaval redukcijski koeficient v okviru neposrednih plačil za obdobje 2015- 2020, vključno z rezultati analize in v kontekstu istočasne uporabe delnega poenotenja vrednosti osnovnega plačila. Uporaba redukcijskega koeficienta za trajno travinje na površinah s težkimi podnebnimi pogoji (nadmorska višina, slaba kakovost zemlje, nagnjenost terena in težavna oskrba z vodo) je za države članice opcijska, v praksi pa bi pomenila, da bi se  tovrstno trajno travinje izločilo iz sistema neposrednih plačil za obdobje 2015-2020. Analiza, pri kateri je bilo tovrstno travinje določeno na podlagi štirih kriterijev (nadmorska višina na 700 m; travinje z bonitetnimi točkami 1-30; nagib nad 35%; kapaciteta tal za zadrževanje vodo, in sicer z vodo-zadrževalno spodobnostjo tal do 80 mm), je pokazala, da vsaka opredelitev vodi v različne rezultate kar zadeva število kmetijskih gospodarstev, obsega površin, regij. Svet je večinsko podprl, da se pri uvedbi reforme neposrednih plačil ne uvede  redukcijski koeficient.


Člani sveta so bili seznanjeni še z informacijo glede sprejemanja Strategije za izvajanje Resolucije o strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 in podprli predlog, da se organizira še en sestanek z nevladnimi organizacijami,  kjer bi določili  ključne prioritete in uskadili še morebitna odprta vprašanja.  V nadaljevanju je tekla razprava o predlogu Uredbe o dopolnilnih dejavnostih v kmetijstvu in določenih odprtih vprašanjih. Člani Sveta so se strinjali, da je predlog Uredbe o dopolnilnih dejavnostih v kmetijstvu primeren in da se nadaljujeje s postokom za sprejem.


 Na koncu se je Svet seznanil še s Pravilnikom o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi, ki je že usklajen  in bo v kratkem objavljen v Uradnem lisru RS.

 

*   *   *