Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

1. junij, dan Save

Ljubljana, 30. 5. 2014 – V nedeljo, 1. junija, obeležujemo mednarodni dan reke Save, ki ga je razglasila Mednarodna komisija za Savski bazen z namenom trajnostne rabe vodnih virov in čim bolj dejavnega povezovanja ljudi, ki živijo v porečju Save. Mednarodni dan Save je tudi svojevrsten prispevek k 29. juniju, mednarodnemu dnevu Donave. Članice Mednarodne komisije za Savski bazen so poleg Slovenije, Hrvaška, Bosna in Hercegovina in Srbija.

Glavni dosežki Mednarodne komisije za Savski bazen (MKSB) so obnova plovnih poti na Savi, izdelan je prvi Načrt upravljanja s Savskim bazenom ter povezava teh vsebin z ureditvami za večjo kakovost življenja ob skupni reki. Glavna vloga Slovenije v MKSB je pragmatično povezovanje sektorjev in institucij za takšne ureditve, ki povečujejo kakovost življenja ob reki. Ena izmed odmevnejših idej je priprava »Savske kolesarske poti« od izvira do izliva, ki je naletela na izjemno dober odziv s 1. Kolesarsko turo Sava 2013 z željo, da postane tradicionalen dogodek.


Republika Slovenija v drugem polletju letošnjega leta prevzema predsedovanje Mednarodni komisiji za Savski bazen. V času predsedovanja bo Slovenija nadaljevala s pragmatičnim povezovanjem sektorskih vsebin (poplavna varnost, energetska raba voda, promet, namakanje, ribištvo, plovba, turizem …) za načrtovanje in izvajanje takšnih ureditev, ki upoštevajo lokalno okolje. Pri tem bodo vodilo zelena rast, nova delovna mesta ob reki ter zelene infrastrukturne ureditve. Po katastrofalnih poplavah, ki so prizadele sosednje države, katerih glavni razlog je zgodovinsko izjemna količina padavin, bo prioriteta Republike Slovenije v prihodnjem obdobju zagotavljanje varnih koridorjev in ureditev za zmanjšanje poplavne ogroženosti Posavja.


RS se dejavno prizadeva za uveljavitev trajnostne rabe vodnih virov tako na ozemlju Slovenije kot v čezmejnih povodjih, Slovenija je zato proaktivno sodelovala pri pripravi Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (OSSB), ki je bil podpisan leta 2002 v Kranjski gori in katerega pogodbenice so: Slovenija Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter Srbija) OSSB je prvi subregionalni sporazum v celotnem Podonavju, kar je izjemnega pomena, saj je Sava najbolj vodnat pritok reke Donave, državam ob Savi pa omogoča OSSB boljše sodelovanje pri načrtovanju njene rabe (plovba, HE raba, namakanje, turizem) kot načrtovanju celovitih ukrepov za zmanjševanje tveganj pred visokimi vodami. 


Obeleževanje letošnjega dneva Save je tudi letos potekalo v znamenju zaključnih prireditev treh natečajev, ki jih koordinira MKO, in sicer: Postani donavski umetnik, Vodni detektiv in Moja reka.si. Obeh zaključnih prireditev, ki so potekale v Ljubljani, se je udeležil v.d. generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije dr. Boštjan Petelinc, ki je uvodoma nagovoril mlade in njihove mentorje in najboljšim podelil nagrade.


V Ljubljani naj bi pred dnevom Save zasedal tudi 4. Parlament mladih Savskega bazena, vendar je bil dogodek zaradi katastrofalnih poplav prestavljen na september.

 

*    *    *

 

Nagrajenci natečajev postani donavski umetnik in vodni detektiv:

Postani donavski umetnik
1. nagrada
OŠ Blaža Arniča Luče
skulptura z naslovom: VOZEL PRIJATELJSTVA

 

2. nagrada
OŠ Vič
skulptura z naslovom: KAČJI PASTIR OB VODI
in
OŠ Roje
skulptura z naslovom: SVETLA PRIHODNOST S ČISTO REKO

 

3. nagrada
OŠ Beltinci
skulptura z naslovom: RIBIČ

 

POSEBNA POHVALA ZA KREATIVNOST
OŠ Bežigrad

 

POSEBNA POHVALA ZA KREATIVNOST
OŠ Antona Globočnika Postojna

 

POSEBNA POHVALA ZA KREATIVNOST IN MNOŽIČNOST
OŠStarše
in
OŠ Belkoranjskega odreda Semič

 

POSEBNA POHVALA ZA ESTETSKO IZVEDBO
OŠ Bistrica pri Tržiču

 

POSEBNA POHVALA ZA SKUPINSKO USTVARJALNOST
OŠ Ludvika Pliberška Maribor

 

Vodni detektiv
1. TRIADA – NAGRAJENI LITERARNO LIKOVNI IZDELKI

1.nagrada
OŠ Podgorje

 

POHVALA
OŠ IVANA ROBA, PŠ VRTOJBA, Šempeter pri Gorici

 

POHVALA
OŠ RODICA, Domžale

 

POHVALA
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO

 

2. TRIADA – NAGRAJENI LITERARNO LIKOVNI IZDELKI

1. nagrada
OŠ Škofja loka – mesto

 

POHVALA
OŠ IVANA ROBA, PŠ VRTOJBA, Šempeter pri Gorici

 

POHVALA
OŠ RODICA, Domžale

 

POHVALA
OŠ TRŽIŠČE, Tržišče

 

POHVALA
OŠ DOBROVO

 

POHVALA
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO

 

3. TRIADA – NAGRAJENI LITERARNO LIKOVNI IZDELKI

1. nagrada
OŠ Škofja loka – mesto

 

1.TRIADA – NAGRAJENI RAZISKOVALNI PROJEKTI

1. nagrada
OŠ Podgorje – PŠ Šmiklavž Podgorje

 

2. TRIADA – NAGRAJENI RAZISKOVALNI PROJEKTI

1. nagrada
OŠ Bežigrad Ljubljana

 

POHVALA
OŠ FRANCETA BEVKA TOLMIN, PŠ za izobr. in usp. otrok s posebnimi potrebami

 

POHVALA
OŠ ŠKOFJA LOKA – MESTO

 

POHVALA
OŠ Venclja PERKA, Domžale

 

3. TRIADA – NAGRAJENI RAZISKOVALNI PROJEKTI
1. nagrada
OŠ Janka Modra

 

POHVALA
OŠ ŠMARTNO V TUHINJU

 

POHVALA
OŠ VOLIČINA

 

1. MESTO:
Mlakatanz, Vrtec Ivana Glinška, Maribor; ekipa: Ribice

 

2. MESTO:
To je čudo, to je voda, Vrtec Šoštanj, Enota Brina; ekipa: Pikapolonice

 

3. MESTO:
Ekohimna, OŠ Trebnje, Podružična šola Šentlovrenc; ekipa: PŠ Šentlovrenc
 

4. MESTO:
Pesem za mojo reko Temenico, OŠ Trebnje, Podružična šola Šentlovrenc; ekipa: Zlata marioneta 2
 

5. MESTO:
Plavalni intervju, OŠ Marije Vere Kamnik; ekipa: Dupliška plavutka