Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Mag. Strniša o novem modelu neposrednih plačil v kmetijstvu in Programu razvoja podeželja

Ljubljana, 23. 6. 2014 – Državna sekretarka, mag. Tanja Strniša se je minuli petek na Ptuju udeležila 8. seje Sveta Območne enote KGZS Ptuj. Na seji je predstavila ključne novosti, ki jih prinašata nov model neposrednih plačil v kmetijstvu 2015–2020, za katera bo skupaj namenjenih 815 milijonov EUR, in Program razvoja podeželja 2014–2020, v okviru katerega bo za izvajanje ukrepov v naslednjih sedmih letih namenjenih 1,107 milijard EUR. Gre za dva od ključnih dokumentov ministrstva, ki sta bila potrjena prejšnji teden na vladi.

Državna sekretarka je glede potrjenega modela neposrednih plačil povedala, da je bil ta rezultat dolgotrajnega usklajevanja z vsemi ključnimi deležniki v kmetijstvu in širšo javnostjo. Ne glede na veliko raznolikost slovenskega kmetijstva tako glede proizvodnje kot tudi strukture kmetij in naravnih danosti sprejeti model pomeni najboljši možni kompromis. Ker je bila reforma SKP usmerjena v poenotenje plačil tako med državami članicami kot tudi med upravičenci znotraj države članice, je bil pri tem pomemben dosežek postopno izenačenje teh do leta 2019, ki pomeni lažje prilagajanje na nov sistem plačil. Do konca usklajevanja je potekala razprava o proizvodno vezanih plačilih. 15 % nacionalne ovojnice bo tako razdeljene med pet »sektorjev«: 5 % za strna žita, 3,5 % za mleko za hribovsko gorska območja, 3 % za klavno govedo, 1,5 % za zelenjavo in 2 % za beljakovinske rastline. Državna sekretarka je med novostmi izpostavila še prag za shemo za male kmete, in sicer do 1.250 EUR plačila, ki bi ga kmet prejel v okviru standardne sheme za leto 2015, dodatek za mlade kmete (25 % od povprečnega plačila na hektar), prag 1 hektar za prejemanje neposrednih plačil in ozelenitev.

 
Kar zadeva Program razvoja podeželja 2014–2020, je državna sekretarka prisotne obvestila, da je bil ta prejšnji teden posredovan Evropski komisiji v potrditev. Cilj je, da bi bil dokument dokončno potrjen do konca leta 2014. Med ključnimi novostmi, ki jih prinaša nov programski dokument, je izpostavila zmanjšanje stopnje sofinanciranja investicij v kmetijska gospodarstva in predelavo iz 50 na 30 %, ukinitev splošnih podpor za mehanizacijo in uvedbo podpor za večanje konkurenčnosti in boljše tehnološke rešitve, uvedbo prostovoljnega ukrepa »Dobrobit živali«, ki je v Sloveniji namenjen prašičerejcem kot spodbuda k zagotavljanju nadstandardnih rešitev pri reji prašičev in zaradi želje spodbujanja samooskrbe na tem področju (ukrep pa se lahko kasneje razširi tudi na govedorejo, če se za to ugotovi interes), uvedbo novega ukrepa »Sodelovanje« z namenom spodbujanja horizontalnega in vertikalnega sodelovanja in prenosa uporabnega znanja v prakso ter določene spremembe glede podpore mladih kmetov.

 

*   *   *