Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

140. dopisna seja Vlade RS

Ljubljana, 26. 6. 2014 - Vlada RS je na 140. dopisni seji obravnavala tri točke s področja kmetijstva in okolja.

Vlada izdala odločbi o podelitvi koncesije za izvajanje storitev dimnikarske javne službe


Vlada RS je izdala odločbo, s katero se koncesija za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju Trebnje podeli družbi O. R. Inženiring, komunalne in gradbene storitve, d. o. o., Radovljica. Prijava družbe Snedim, d. o. o., Sevnica, se zavrže, saj ni bila popolna.

 

Vlada je izdala tudi odločbo, s katero se koncesija za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju Pivka podeli Dimnikarstvu in meritve emisij Uroš Lipanje s. p., Pivka. Za podpis obeh koncesijskih pogodb je vlada pooblastila ministra za kmetijstvo in okolje.

 

Vlada se je seznanila z informacijo o projektu tesnega medinstitucionalnega sodelovanja »Pomoč IPARD agenciji pri pripravi na akreditacijo ukrepa infrastruktura podeželja«

 

Vlada RS se je seznanila z informacijo o projektu tesnega medinstitucionalnega sodelovanja »Pomoč IPARD agenciji pri pripravi na akreditacijo ukrepa infrastruktura podeželja (»Assistance to IPARD Agency for Preparing of Accreditation of Rural Infrastructure Measure«) in soglaša, da se Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja samostojno prijavi na projekt.


V okviru IPA 2010 je bil v Republiki Makedoniji razpisan projekt kratkega tesnega medinstitucionalnega sodelovanja »Pomoč IPARD agenciji pri pripravi na akreditacijo ukrepa infrastruktura podeželja«. Tehnična pomoč je usmerjena v krepitev institucionalne zmogljivosti agencije IPARD ter bo prispevala k učinkovitemu upravljanju in izvajanju programa IPARD ter k pripravi države na uspešno upravljanje sredstev po pristopu k EU.  


Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ima ustrezne izkušnje pri procesu vzpostavitve in akreditacije ukrepov na področju razvoja podeželja, ki so jih pridobili uslužbenci v predpristopnem obdobju. Zato lahko na podlagi pridobljenega znanja in v luči dobrega preteklega sodelovanja z Republiko Makedonijo nudi učinkovito podporo njenim institucijam pri uvedbi novega ukrepa IPARD.


Pomoč agencije s prenosom izkušenj in znanja je usklajena s ključnimi interesi Republike Slovenije za delovanje v okviru EU in čim hitrejše vključevanje držav zahodnega Balkana v EU.

*   *   *