Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

29. junij, mednarodni dan reke Donave

Ljubljana, 27. 6. 2014 – 29. junija obeležujemo mednarodni dan reke Donave. Donava s svojimi pritoki povezuje kar 19 držav s 83 milijoni prebivalcev. Je druga najdaljša reka v Evropi (prva je Volga), saj je dolga 2.857 km, ponekod dosega širino 1,5 km in globino tudi do 8 metrov. Donava ni pomembna samo za naravo, že stoletja je namreč tudi zibelka kulture in civilizacije ter pomemben vir pitne vode 20. milijonom ljudi.

Slovenija je ena izmed 15 držav podpisnic Konvencije o varstvu reke Donave (poleg Avstrije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Češke Republike, Nemčije, Madžarske, Moldavije, Črne gore, Romunije, Slovaške, Srbije, Ukrajine in EU), ki so se zavezale, da izvajajo ukrepe varstva reke Donave. Cilj podpisnic omenjene konvencije je tesno sodelovanje držav pri reševanju temeljnih vprašanj gospodarjenja z vodami ter zagotavljanje ustreznih pravnih, upravnih in tehničnih ukrepov za ohranitev in izboljšanje kakovosti reke Donave in njenega okolja. Pogodbenice so se tudi zavezale za pripravo usklajenega mednarodnega načrta upravljanja za njenega povodja.

 

Zaradi razvoja industrije, urbanizacije, intenzivnega kmetijstva in rečne regulacije je danes Donava zelo ogrožena. Med ključnimi problemi porečja Donave so preobremenjenost z nitrati, visok nivo organskih snovi, ki izvirajo iz odpadnih voda, spremembe v toku reke in vpliv na transport sedimentov, obremenjenost s problematičnimi snovmi (težke kovine, nafta in toksini), onesnaženja zaradi nesreč, tudi z odlagališč, izguba močvirij. Pomemben del reševanja teh problemov je tudi informiranost in ozaveščenost prebivalcev, ki živijo ob Donavi in njenih pritokih. Tako sta v Sloveniji reki Drava in Mura pravi zakladnici pestrega rastlinstva in živalstva, sicer pa kar dve tretjini našega ozemlja sodita v donavsko porečje z glavnimi rekami Savo, Dravo in Muro.

 
Slovenija poleg dneva Donave aktivno obeležuje tudi dan Save (1. junij), v drugem polletju letošnjega leta pa prevzemamo tudi predsedovanje Mednarodni komisiji za Savski bazen. V času predsedovanja bo Slovenija nadaljevala s pragmatičnim povezovanjem sektorskih vsebin (poplavna varnost, energetska raba voda, promet, namakanje, ribištvo, plovba, turizem …) za načrtovanje in izvajanje takšnih ureditev, ki upoštevajo lokalno okolje. Pri tem bodo vodilo zelena rast, nova delovna mesta ob reki ter zelene infrastrukturne ureditve. Prioriteta Slovenije bo tudi zagotavljanje varnih koridorjev in ureditev za zmanjšanje poplavne ogroženosti Posavja.

 
*   *   *

Več o dnevu Donave (v angleškem jeziku)