Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Slovenija prevzema predsedovanje Mednarodni komisiji za Savski bazen

Ljubljana, 30. 6. 2014 – Jutri, 1. julija, Slovenija prevzema predsedovanje Mednarodni komisiji za Savski bazen za obdobje 2014-2017. Na jutrišnjem 35. zasedanju Mednarodne komisije za Savski bazen, ki bo potekalo v Ljubljani, bodo predstavljeni cilji slovenskega predsedovanja, podpisan pa bo tudi Sporazum o sodelovanju hidrometeoroloških ustanov v Savskem bazenu pri izmenjavi podatkov.

Mednarodna komisija za Savski bazen je bila ustanovljena z Okvirnim sporazumom o Savskem bazenu leta 2002. Takrat so v Kranjski gori Bosna in Hercegovina, Republika Hrvaška, Republika Slovenija in tedanja Zvezna republika Jugoslavija podpisale sporazum, s katerim so začrtale celovito upravljanje s porečjem reke Save od izvira v Zelencih, do izliva v reko Donavo pri Beogradu. To je bil drugi sporazum po sklenitvi Daytonskega sporazuma, ki je končal vojno na tleh nekdanje SFRJ. Sporazum je naravnan tako, da bi ljudje in narodi, ki živijo v porečju reke Save, to porečje izkoriščali v dobro vseh živečih in prihodnjih rodov. Reka Sava je tako postala povezovalka med novonastalimi državami.


V času predsedovanja Mednarodni komisiji za Savski bazen bo Slovenija nadaljevala s pragmatičnim povezovanjem sektorskih vsebin (poplavna varnost, energetska raba voda, promet, namakanje, ribištvo, plovba po Savi in njenih pritokih, turizem …) za načrtovanje in izvajanje takšnih ureditev, ki upoštevajo lokalno okolje. Pri tem bodo vodilo zelena rast, nova delovna mesta ob reki in zelene infrastrukturne ureditve. Prioriteta Slovenije bo tudi zagotavljanje varnih koridorjev in ureditev za zmanjšanje poplavne ogroženosti Posavja.


Smernice za pripravo Sporazuma o sodelovanju hidrometeoroloških ustanov v Savskem bazenu pri izmenjavi podatkov, ki bo podpisan jutri, so bile narejene na pobudo meteoroloških služb držav v Savskem bazenu z namenom, da bi se vzpostavil pravni okvir za izmenjavo podatkov za trajnostno čezmejno upravljanje z vodami porečja Save, ob upoštevanju, da je izmenjava podatkov pomemben element za izvajanje vrste dejavnosti - od obvladovanja napovedi poplav in drugih opozoril glede dogodkov, ki lahko pomenijo potencialno nevarnost. Sporazum je torej pomemben korak k nadaljnjemu razvoju regionalnega sodelovanja v porečju reke Save.

 

*   *   *