Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Odprtje razpisa za subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2014

Ljubljana, 22. 7. 2014 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse upravičence, da bo predvidoma v petek 25. 7. 2014 v Uradnem listu RS objavilo odprti javni razpis za »Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2014«. Višina razpisanih sredstev znaša do 30.000 evrov. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi v uradnem listu. Vloge se lahko oddajo do vključno 31. avgusta 2014. V primeru, da bodo porabljena vsa sredstva pred 31. avgustom, se vloge lahko vlagajo do objave obvestila o zaprtju tega javnega razpisa, ki bo objavljeno na spletni strani MKO.

Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev vzrejevalcem čebeljih matic, če so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniške in gospodarske) čebeljih matic v letu 2013 za najmanj 5 odstotkov glede na vpisane čebelje matice v izvorno rodovniško knjigo v preteklem programskem letu. Subvencija vzrejevalcem čebeljih matic, ki uveljavljajo subvencijo za gospodarske čebelje matice znaša 1,5 evra na čebeljo matico, za rodovniške čebelje matice pa subvencija znaša 7 evrov. Vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic se subvencionira vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji.


Cilj podpore je spodbuditi vzrejevalce čebeljih matic k vzreji bolj kakovostnih matic in k večjemu številu vzrejenih matic.

 

*    *    *

 

Dodatne informacije:


Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v uradnem listu dobijo na:
- spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje ...

- Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ...

- oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka, od 7.30 do 15.00 in v petek, od 7.30 do 14.00.


Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp(at)gov.si.