Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

148. dopisna seja Vlade RS

Ljubljana, 28. 7. 2014 - Vlada RS je na dopisni seji sprejela Uredbo o razmejitvi premoženja na zavarovanem območju Kobilarne Lipica, ki določa nepremično in premično premoženje, ki je namenjeno opravljanju javne službe in gospodarskim dejavnostim, povezanih z javno službo in Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, ki določa pogoje, skupine in osebe, ki lahko opravljajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Vlada izdala Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Vlada RS je izdala Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji.


Zakon o kmetijstvu določa, da vlada predpiše vrste dejavnosti, ki se lahko opravljajo kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji, njihove značilnosti, obseg in podrobnejše pogoje. Dopolnilne dejavnosti se opravljajo na kmetijah, ki ima vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin v uporabi in omogočajo izboljšanje gospodarjenja na kmetijah. Obseg dopolnilne dejavnosti se ugotavlja z ločenim knjigovodstvom, ki ga bo potrebno začeti izkazovati v prihodnjem letu.


Na kmetiji se lahko opravljajo naslednje skupine dopolnilnih dejavnosti: predelava primarnih kmetijskih pridelkov; predelava gozdnih lesnih sortimentov; prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij; vzreja in predelava vodnih organizmov; turizem na kmetiji (novost je api turizem); tradicionalni izdelki in storitve; predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja energije iz obnovljivih virov; storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela; svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.


Na kmetiji se lahko opravlja več vrst dopolnilnih dejavnosti. Dopolnilno dejavnost lahko opravljajo nosilec dopolnilne dejavnosti, člani kmetije in zaposleni na kmetiji. Uredba poenostavlja postopke pridobitve dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti. Opravljanje dopolnilnih dejavnosti se uskladi z določbami te uredbe najpozneje do 1. januarja 2016. 


V uredbi so določene oblike povezave med osnovno kmetijsko pridelavo in dopolnilno dejavnostjo. Zahtevajo se minimalni deleži domačih pridelkov ali izdelkov pri predelavi ali porabi v turizmu na kmetiji. To se izkazuje z evidencami iz priloge k uredbi. Kupcem kmetijskih pridelkov in izdelkov ter gostom na turizmu na kmetijah se zagotavljajo informacije o poreklu pridelkov ali izdelkov.

 

Vlada izdala Uredba o razmejitvi premoženja na zavarovanem območju Kobilarne Lipica

Vlada RS je sprejela Uredbo o razmejitvi premoženja na zavarovanem območju Kobilarne Lipica.

 

Uredba o razmejitvi premoženja na zavarovanem območju Kobilarne Lipica določa nepremično in premično premoženje, ki je namenjeno opravljanju javne službe in gospodarskim dejavnostim, povezanim z javno službo, določa upravljanje z imenom kulturnega spomenika, geografske označbe Lipicanec in znamkami Kobilarne Lipica, določa nepremično premoženje, ki je namenjeno opravljanju gostinsko-hotelirske dejavnosti, in ureja druga vprašanja, ki se nanašajo na upravljanje zavarovanega območja Kobilarne Lipica.

 

 

*   *   *