Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

11. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 27. 11. 2014 - Vlada RS je na današnji 11. redni seji obravnavala štiri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vlada je sprejela stališče za sklep Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnostih med Evropsko skupnostjo in Republiko Madagaskar

 

Vlada RS je sprejela stališče k predlogu za sklep Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Madagaskar. Slovenija podpira predlog tega sklepa.


Predlog sklepa Sveta ne zadeva slovenskega ribištva, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov le v severnem Jadranu. Glavni cilj protokola je, da se plovilom EU dajo na voljo ribolovne možnosti na ribolovnem območju Republike Madagaskar v skladu z ukrepi upravljanja pristojne regionalne organizacije za upravljanje ribištva, tj. Komisije za tuna v Indijskem oceanu (IOTC) in v mejah razpoložljivega presežka.

 

Vlada je sprejela stališče k predlogu uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnostih v skladu s Protokolom k ribiškemu sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko Madagaskar

 

Vlada RS je sprejela stališče k predlogu uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Madagaskar. Slovenija podpira predlog te uredbe.


Predlog uredbe ne zadeva slovenskega ribištva, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov le v severnem Jadranu.

 

Vlada je sprejela stališče k predlogu uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za vode in za plovila EU za leto 2015

 

Vlada RS je sprejela stališče k predlogu uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2015 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode EU in za plovila EU v nekaterih vodah zunaj EU ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EU) št. 779/2014. Slovenija podpira predlog te uredbe.

 

Predlog uredbe slovenskega ribištva ne zadeva neposredno, saj se nanaša na ribolov staležev, ki ne predstavljajo ciljnih ribolovnih staležev slovenskih morskih gospodarskih ribičev.


Predlog uredbe določa omejitve ulova in ribolovnega napora, ki se uporabljajo za ribištvo EU, da bi dosegli cilj skupne ribiške politike, in sicer zagotovitev ribolova na ravni, ki je okoljsko, gospodarsko in družbeno trajnostna.

 

Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s sumom korupcije na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS

 

Vlada RS je sprejela odgovor na poslansko vprašanje Ive Dimic v zvezi s sumom korupcije in oškodovanja javnih sredstev na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
Vlada v odgovoru med drugim navaja, da je urejanje evidenc v zvezi z zemljišči, s katerimi gospodari sklad permanentna naloga sklada, ki jo ta izvaja že vse od njegove ustanovitve v letu 1993. Evidenca zemljišč namreč ni konstanta, ampak se ta nenehno spreminja zaradi različnih razlogov, kot na primer vračanje zemljišč v postopkih denacionalizacije in promet z zemljišči, ter neodplačni prenosi lastništva zemljišč na državo. Sklad poskuša pospešeno odpravljati problematiko, ki izhaja iz neurejenih evidenc, in sicer z aktivnostmi, kot so nadgradnja informacijske podpore evidentiranja zemljišč in spremljave dela z zemljišči ter pospešene aktivnosti za dokončanje prenosov zemljišč in odpravo napak v registru zemljišč v upravljanju sklada.


Sklad je v letu 2014 prenovil spletni aplikaciji prek katerih lahko vse zainteresirane javnosti dostopajo do skladove evidence prometa z zemljišči (http://www.s-kzg.si/si/aplikacija-promet/sklad/) in evidence zakupnih pogodb (http://www.s-kzg.si/si/aplikacija-pavzau/). V obeh pregledovalnikih so možne različne poizvedbe kot na primer iskanje po katastrskih občinah, upraviteljstvih sklada, območnih izpostavah, po načinu pridobitve ali odtujitve in po letih. S tem je sklad ukrep vlade za preprečevanje korupcije pod točko - Ureditev evidence sklada, v delu, ki se nanaša na njegovo poslovanje, že izvedel.


Vlada v zaključku pojasnjuje, da je vsa dokumentacija v zvezi z javnimi naročili nabav informacijske tehnologije objavljena na skladovi spletni strani in je na vpogled zainteresirani javnosti ter na razpolago vsem organom nadzora.

 

*   *   *