Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

14. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 17. 12. 2014 - Vlada RS je na današnji seji obravnavala 5 točk iz delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vlada sprejela sklep o brezplačnem prenosu poslovnega deleža gospodarske družbe Lipica Turizem d. o. o. na Republiko Slovenijo

 

Vlada RS je izdala sklepe:
- da se Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) določi za upravljavca nepremičnin v lasti RS - Hotel Maestoso, k. o. 2458 Bazovica; dvorišče Hotela Maestoso, k. o. 2458 Bazovica in golf hiška, k. o. 2458 Bazovica;
- vlada prevzame poslovni delež Javnega zavoda Kobilarna Lipica (JZKL) v družbi Lipica Turizem, d. o. o. in ga kot strateško naložbo prenaša v upravljanje Slovenskemu državnemu holdingu, d. d.;
- vlada ugotavlja, da predstavlja turistična dejavnost, ki se odvija v okviru družbe Lipica Turizem d. o. o., strateško sinergijo v povezavi z opravljanjem javne službe in zato upravljavca poziva, da v okviru svojih pristojnosti, zagotovi vse aktivnosti in ravnanja za zagotovitev neprekinjenega opravljanja gostinsko turistične dejavnosti, v smislu optimalnega  in učinkovitega gospodarjenja s prenesenim poslovnim deležem;
- vlada se strinja z vsebino Pogodbe o brezplačnem prenosu poslovnega deleža v družbi Lipica Turizem, d. o. o., ki jo skleneta JZKL in RS, ter z vsebino Pogodbe o najemu nepremičnin št. 2330-14-000339, ki jo skleneta RS, MKGP in Lipica Turizem, d. o. o.;
- vlada pooblašča ministra, pristojnega za kmetijstvo, za podpis obeh pogodb v predloženem besedilu;
- vlada predlaga, da Slovenski državni holding, d. d. uskladi Akt o ustanovitvi družbe Lipica Turizem d.o.o. z zakonom, ki ureja Kobilarno Lipica, in zakonom, ki ureja gospodarske družbe, v 30-ih dneh od prevzema te družbe;
- vlada predlaga Slovenskemu državnemu holdingu, d. d., da izvede skrbni pregled družbe Lipica Turizem, d. o. o. in na podlagi izsledkov skrbnega pregleda najkasneje do 31. 3. 2015 pripravi predlog ukrepov oziroma aktivnosti za zagotovitev neprekinjenega opravljanja gostinsko turistične dejavnosti oziroma dolgoročne stabilnosti poslovanja družbe Lipica Turizem, d. o. o.;
- vlada ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo in ministrstvu, pristojnem za turizem nalaga, da do konca leta 2016 pripravita načrt obnove nepremičnin namenjenih gostinsko hotelirski dejavnosti v zavarovanem območju  Kobilarne Lipica, z oceno potrebnih sredstev in predvideno finančno konstrukcijo.

 

Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu

 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu.


Uredbe opredeljuje postopek za izračun zneska povračila finančne discipline za koledarsko leto 2013 za Slovenijo za posamezno kmetijsko gospodarstvo. V finančnem letu 2014 (koledarsko leto 2013) namreč sredstva za krize v kmetijskem sektorju niso bila v celoti uporabljena, zato se je znesek iz finančne discipline, ki je bil pridobljen z znižanjem neposrednih plačil v okviru skupne kmetijske politike SKP za koledarsko leto 2013, prenesel v proračunsko leto 2015 in države članice morajo povrniti prenesene odobritve kmetijskim gospodarstvom, za katere se v koledarskem letu 2014 uporablja finančna disciplina (tista kmetijska gospodarstva, ki so upravičena do več kot 2.000 evrov neposrednih plačil).


Prav tako uredba določa znižanje vrednosti plačilnih pravic (regionalno plačilo in t.i. zgodovinski dodatki) v okviru sheme enotnega plačila za leto 2014, s čimer se bo upoštevalo znižanje skupnega zneska, ki je na voljo za neposredna plačila za Slovenijo za 2014 (138,98 mio evrov) v primerjavi z letom 2013 (144,274 mio evrov).

 

Stališče Vlade do predloga uredbe Sveta o razdelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Republiko Zelenortski otoki

 

Vlada RS je sprejal stališče k predlogu uredbe Sveta o razdelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Republiko Zelenortski otoki. Vlada podpira predlog uredbe.

 

Predlog uredbe slovenskega ribištva ne zadeva neposredno, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov le v severnem Jadranu.

 

Glavni cilj Protokola k Sporazumu je plovilom EU zagotoviti ribolovne možnosti na ribolovnem območju Republike Zelenortski otoki ob upoštevanju najboljših razpoložljivih znanstvenih mnenj in priporočil Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT) ter, kadar je to potrebno, v mejah razpoložljivega presežka.

 

Stališče Vlade do predloga sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Republiko Zelenortski otoki

 

Vlada RS je sprejela predlog stališča k zadevi predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Republiko Zelenortski otoki. Vlada podpira predlog sklepa.  Predlog sklepa Sveta slovenskega ribištva ne zadeva neposredno, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov le v severnem Jadranu.

 

Slovenija pozdravlja določila novega Protokola, ki se nanašajo na spoštovanje človekovih pravic, med drugim, da se lahko izvajanje Protokola začasno prekine v primeru sprožitve posvetovalnih mehanizmov iz člena 96 Sporazuma iz Cotonouja v zvezi s kršitvijo bistvenih in temeljnih vidikov človekovih pravic, kot so določeni v členu 9 navedenega sporazuma.


Glavni cilj Protokola k Sporazumu je plovilom EU zagotoviti ribolovne možnosti na ribolovnem območju Republike Zelenortski otoki ob upoštevanju najboljših razpoložljivih znanstvenih mnenj in priporočil Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT) ter, kadar je to potrebno, v mejah razpoložljivega presežka.

 

Stališče Vlade do Uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2015 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib v Črnem morju

 

Vlada RS je sprejela stališče k predlogu uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2015 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib v Črnem morju. Vlada podpira predlog uredbe.

 

Cilj tega predloga uredbe je za leto 2015 določiti ribolovne možnosti za zadevne države članice za tržno najpomembnejše staleže rib v Črnem morju. Ribolovne možnosti in način njihove dodelitve državam članicam se določajo vsako leto. Predlog uredbe ne zadeva slovenskega ribištva, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov le v severnem Jadranu.

 

 

*  *  *