Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Evropska komisija od Slovenije zahteva vračilo 8,7 milijonov evrov sredstev skupne kmetijske politike zaradi neskladnosti na področju ukrepov prestrukturiranja sladkorne industrije

Ljubljana, 19. 12. 2014 - Slovenija se je seznanila z odločitvijo Evropske komisije glede skladnosti izvedenih ukrepov za prestrukturiranje sladkorne industrije v Sloveniji s pravili Evropske unije. Komisija je mnenja, da v Sloveniji ni šlo za popolno, ampak le za delno odstranitev proizvodnih zmogljivosti, ker nista bila porušena silosa za skladiščenje sladkorja v edini slovenski tovarni sladkorja – Tovarni sladkorja d.d. v Ormožu (TSO). Zato od Slovenije terja nazaj 25 % izplačane pomoči v višini 8,7 milijonov evrov.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je za ukrepe prestrukturiranja sladkorne industrje Tovarni sladkorja Ormož v letih 2008 in 2009 skupno izplačala 34,8 milijonov evrov sredstev. V TSO je bila v letu 2010 opravljena revizija s strani Evropske komisije, ki smatra, da program ni bil ustrezno izveden, saj nista bila porušena silosa za shranjevanje sladkorja.


Slovenija se s stališčem Evropske komisije ni strinjala, saj je bila v Sloveniji predvidena možnost ohranitve dejavnosti pakiranja in odpreme sladkorja, za kar so potrebni silosi in naprave za pakiranje. Ohranitev delovanja pakirnice in silosov, ki so ves čas v uporabi, pa ni bila v nasprotju z evropskimi predpisi in zahtevanimi pogoji za popolno odstranitev proizvodnih zmogljivosti.

 

Kljub dolgotrajnemu usklajevanju stališč med Slovenijo in Evropsko komisijo, sta interpretaciji, ali silosi spadajo v proizvodne zmogljivosti ali ne, ostali različni.

 

Slovenija je zadevo v premislek predložila Spravnemu organu in tako v postopku konciliacije poskušala uskladiti stališča Slovenije in Komisije. Republika Slovenija je s pisnimi in ustnimi stališči aktivno sodelovala tudi v postopku pred Sodiščem Evropske unije v zadevi SFIR in drugi, ko je omenjeno sodišče zadevo obravnavalo v t.i. postopku predhodnega odločanja na zaprosilo italijanskega sodišča, ki je v primeru treh italijanskih tovarn sladkorja prosilo za razlago evropske zakonodaje v zvezi s pojmom »proizvodnih zmogljivosti«, ki morajo biti v primeru popolne odstranitve odstranjene za pridobitev celotne pomoči Evropske unije za prestrukturiranje sladkorne industrije.


V postopku SFIR so sodelovale še Francija, Italija in Madžarska, ki so v podobnem položaju kot Slovenija. Tudi od omenjenih držav bo Komisija predvidoma terjala nazaj izplačana sredstva za ukrepe prestrukturiranja sladkorne industrije, in sicer od Italije 90,5, od Francije 78,7 in od Madžarske 11,7 milijonov evrov.

 

Glede izrečene finančne korekcije ima Slovenija možnost spora pred EU sodiščem v Luxemburgu, vendar sprožitev tega postopka ne bo zadržala njene izvršitve.

 

 

* * *

 

 

Več informacij je dostopnih v že objavljenih sporočilih za javnost na spodnjih spletnih naslovih:
• 30. 11. 2012 ...
• 15. 11. 2013...