Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Javna razgrnitev Programa upravljanja rib v celinskih vodah v RS za obdobje 2010 - 2021 z Okoljskim poročilom

Ljubljana, 23. 12. 2014 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na svoji spletni strani objavilo Javno razgrnitev Programa upravljanja rib v celinskih vodah v Republiki Sloveniji za obdobje 2010 - 2021 z Okoljskim poročilom, ki bo trajalo do 31. 1. 2015.

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13) in Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) je Ministrstvo za kmetijstvo objavilo ''Javno razgrnitev Programa upravljanja rib v celinskih vodah v Republiki Sloveniji za obdobje 2010 - 2021 z Okoljskim poročilom''. Javna razgrnitev bo trajala od objave novice na spletu, in sicer do 31. 1. 2015.

 

Do tega datuma se lahko pošljejo pisne pripombe na naslov:

 

MKGP, Sektor za lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ali na

 

elektronski naslov dusan.bravnicar(at)gov.si.
 
Javna predstavitev vseh dokumentov bo v drugi polovici januarja 2015. Lokacija, točen datum in ura bodo določeni naknadno. 

 

*   *   *

 

Priloge:
- Program upravljanja rib
- Operativni program sladkovodno ribištvo
- Dodatek OP program upravljanja rib
- Priloga 1 OP program upravljanja rib
- Priloga 2 OP opravljanja rib