Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

15. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 24. 12. 2014 - Vlada RS je na današnji redni seji obravnavala dve točni z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vlada izdala Uredbo o ukrepih v primeru nepravilnosti in kršitev v ekološkem kmetovanju

Vlada RS je izdala Uredbo o ukrepih v primeru nepravilnosti in kršitev v ekološkem kmetovanju.


Namen uredbe je določiti način ravnanja organizacij za kontrolo in certificiranje v ekološkem kmetovanju v primeru ugotovljenih kršitev in nepravilnosti ter sankcije za izvajalce v primeru ugotovljenih nepravilnosti in kršitev za izvajanje evropskih predpisov. Sankcije so določene v primeru manjših, večjih, hudih kršitev in hudih kršitev z dolgoročnim učinkom. Če v okviru manjše kršitve na primer organizacija za kontrolo in certificiranje ugotovi, da evidence, ki jih mora voditi izvajalec, niso v skladu z evropskimi predpisi in nacionalnim Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi oziroma, da so nepopolne, mora izvajalec evidence dopolniti najpozneje v 20-ih dneh, če je manjkajoče podatke mogoče pridobiti. Če izvajalec ne dopolni evidenc v roku oziroma so evidence nepopolne in manjkajočih podatkov ni mogoče pridobiti, se izvajalcu certifikat za posamezne kmetijske pridelke oziroma živila zavrne oziroma razveljavi. Za hudo kršitev  se med drugim šteje, če je bila ugotovljena namerna kršitev, ki se nanaša na uporabo ali prisotnost proizvodov in snovi, ki niso dovoljene v skladu z evropskimi predpisi, katere posledica je zavrnitev izdaje oziroma razveljavitev certifikata za vse kmetijske pridelke oziroma živila pri pridelavi oziroma predelavi.

 

 

Vlada izdala Uredbo o navzkrižni skladnosti

Vlada RS je izdala Uredbo o navzkrižni skladnosti. Predlog uredbe določa minimalne zahteve v obliki predpisanih zahtev ravnanja (PZR), kot so prenesene iz zahtev direktiv in uredb EU v pravni red RS in v obliki zahtev po dobrem kmetijskem in okoljskem stanju zemljišč (DKOS).


DKOS so v celoti v pristojnosti države članice in v bistvu pomenijo v pravni red preneseno dobro kmetijsko prakso v določenih delih. Če zavezanec za navzkrižno skladnost krši zahteve, se mu določi znižanja izplačil v višini kot je predvidena s sistemom določanja znižanja izplačil. Za kontrolo navzkrižne skladnosti in določitev zneska zmanjšanja neposrednih plačil, plačil programa razvoja podeželja (PRP) in plačil za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov ter zeleno trgatev je pristojna Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Če agencija ugotovi da zahteve navzkrižne skladnosti iz te uredbe niso izpolnjene, določi odstotek zmanjšanja plačila za neposredno plačilo, plačilo PRP ter za plačilo za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov in zeleno trgatev. Odstotek zmanjšanja plačila je določen z vrednostmi 1%, 3% ali 5% za posamezno neizpolnjevanje zahtev.

 

 

 

 

*   *   *