Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Obisk ministrstva v Osrednje-slovenski regiji

Ljubljana, 21. 1. 2015 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes izvedlo drugi regijski obisk in sicer v osrednje-slovenski regiji. V okviru obiska se je vodstvo MKGP srečalo z zaposlenimi v javnih zavodih, minister in državna sekretarja pa so obiskali kmetije in nekatere obrate. V okviru obiska je minister Židan na novinarski konferenci med drugim predstavil tudi prednostne naloge ministrstva v tem letu.

Oba državna sekretarja sta regijski obisk začela že v dopoldanskem času. Državna sekretarka mag. Tanja Strniša je obiskala podjetje Meso Kamnik, ki se ukvarja predvsem s proizvodnjo mesa in mesnih izdelkov. Sprejel jo je direktor družbe, mag. Marko Višnar, ki ji je razkazal del proizvodnje. Obisk je zaključila s pogovorom z vodstvom družbe o uveljavitvi pravilnika o zagotavljanju informacij potrošniku o izvoru mesa, varuhu kakovosti ter vzpostavitvi znaka izbrane kakovosti. 

 

Državna sekretarka je obiskala tudi domačijo Jakopič v Zalogu, kjer jo je sprejela mlada prevzemnica kmetije, ki ji je razkazala posestvo, na katerem se ukvarja predvsem s sadjarstvom. Obisk je državna sekretarka zaključila ob pokušini večkrat nagrajene jagodne marmelade, pridelane na domačiji Jakopič. 

 

Državni sekretar Miha Marenče si je ogledal sanacijo žledoloma v državnih in zasebnih gozdovih v okolici Logatca. V zvezi s tem se kažejo nova žarišča zaradi podlubnikov in posledično spreminjanje razmerij med iglavci in listavci v od žleda poškodovanih gozdovih. Državni sekretar je tudi obiskal, za svoje delovno področje morda netipični podjetji, »Okna in vrata Nagode« in žago »Petkovšek d.o.o.«, z obiskom katerih pa je dobil pomembne informacije v zvezi s predelavo lesne surovine. 

 

Minister mag. Židan se je ob robu drugega regijskega obiska MKGP, ki ga je s sodelavci opravil v Osrednje-slovenski regiji, najprej srečal z zaposlenimi v organih v sestavi in javnih zavodih: Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Inšpektoratom RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, kmetijsko svetovalno službo, Zavodom za gozdove Slovenije, Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter upravnimi enotami. 

 

Na novinarski konferenci, ki je potekala na KGZS, je minister Židan izpostavil pet področij ministrstva, ki bodo letos deležna posebne pozornosti in to so: Program razvoja podeželja, subvencijska politika, zmanjšanje administriranja, varuh v prehranski verigi in gozdarstvo. Državna sekretarka mag. Strniša je na novinarski konferenci izpostavila, da je bila danes poslana Evropski komisiji končna verzija Programa razvoja podeželja in da bodo letos izvedeni vsi ukrepi za površine, medtem ko je Državni sekretar Marenče med drugim izpostavil ustanavljanje gozdnega državnega podjetja. Več v zvočnem zapisu… 

 

Minister si je v okviru regijskega obiska z državnima sekretarjema ogledal še kmetijo Boštjana Žusta, mladega prevzemnika v Rovtah ter obiskal podjetji »Kele&Kele Mlekarna Krepko« in »Pivovarno Union d.d«, kjer se je sestal z vodstvom obeh podjetij in si ogledal proizvodnjo. 

 

* * *

 

Avdioposnetki z novinarske konference (.mp3):

- minister mag. Dejan Židan

- državna sekretarka mag. Tanja Strniša

- državni sekretar Miha Marenče