Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

19. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 22. 1. 2015 - Vlada RS je na današnji redni seji obravnavala dve točki iz delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vlada izdala Uredbo o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet

Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet.

 

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (Uradni list RS, št. 86/11) se spreminja zaradi spremembe organiziranosti področja varne hrane v RS, nove pravne podlage za sprejetje izvedbene uredbe in določenih sprememb pristojbin v Prilogi 2, ki jih morajo vplačati vlagatelji za ocenjevanje aktivnih snovi in registracijo fitofarmacevtskih sredstev. Spremembe pristojbin so posledica izkušenj, ki jih je pristojni organ pridobil z izvajanjem uredbe, nove strokovne naloge ocenjevanja, ki so posledica spremembe EU uredbe in zmanjšanja pristojbin za fitofarmacevtska sredstva, ki so opredeljena kot sredstva z manjšim tveganjem za okolje in zdravje ljudi v Nacionalnem akcijskem programu za doseganje trajnostne rabe fitofarmacevtskih sredstev za obdobje 2012–2022, ki ga za spodbujanje kmetijske pridelave z manjšo uporabo fitofarmacevtskih sredstev sprejela Vlada Republike Slovenije s sklepom št.: 34300-2/2012/3 z dne 12. 12. 2012.

 

Vlada imenovala člane Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS

 

Vlada RS je imenovala člane Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

 

V svet Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (SKGZRS) se za mandatno dobo štirih let imenujejo naslednji člani:

- Marta Hrustel Majcen, predsednica sveta SKZG
- Leon Ravnikar, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
- mag. Janez Zafran, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
- Polonca Drofenik, generalna sekretarka, predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
- Sušnik Janez, strokovnjak s področja dejavnosti sklada
- Dr. Bogomil Breznik, strokovnjak s področja dejavnosti sklada
- mag. Janez Tavčar, strokovnjak s področja dejavnosti sklada

 

Svet Javnega zavoda SKGZRS ima predsednika in šest članov. Člane sveta sklada na predlog ministra, pristojnega za kmetijstvo, imenuje Vlada RS izmed predstavnikov Vlade RS, ministrstev, vladnih služb ali strokovnjakov s področja dejavnosti sklada, od katerih so štirje člani predstavniki ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo. Predsednika sveta sklada imenuje Vlada RS izmed članov sveta, ki so predstavniki ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.

 

Mandatna doba članov sveta SKGZRS traja štiri leta in so lahko po poteku mandatne dobe ponovno imenovani.

 

Sedanjim članom sveta Javnega zavoda SKGZRS se je mandat že iztekel, vendar funkcijo opravljajo do imenovanja novega sveta.

 

*   *   *