Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov v letu 2015

Ljubljana, 24. 2. 2015 - Finančna uprava RS (FURS) bo pričela v petek, 20. februarja 2015, pošiljati odločbe za odmero sredstev za vzdrževanje in redno delovanje hidromelioracijskih sistemov (HMS) v letu 2015 (Odmera 2015). V Odmero 2015 je vključenih samo 212 HMS od 596 HMS, za katere naj bi se, za namen vzdrževanja, zbralo okoli 700.000 EUR. Za HMS, ki niso vključeni v Odmeri 2015, se sredstva ne bodo zbirala, zaradi nejasnega statusa HMS. Obveznosti z naslova Odmera 2015 morajo zavezanci poravnati v 30-dneh od vročitve odločbe. Glede na določbo 85. člena ZDavP-2 se šteje, da je vročitev odločbe opravljena 15. dan od dneva odpreme, ki je navedena v odločbi.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je na osnovi svojih zakonskih obveznosti pripravilo Odredbo o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih v letu 2015, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 96/2014. Zavezanci za plačilo so, v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih Zakona (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo in 58/12), lastniki in zakupnimi kmetijskih zemljišč, tako fizične (18.529 zavezancev) kot pravne osebe (272 zavezancev), ki se jim odmeri v sorazmerju s površino zemljišč.

 

V letu 2015 se bodo z zbranimi sredstvi vzdrževali 216 HMS in sicer v višini razpoložljivih sredstev za posamezen sistem. Podatke za Odmero 2015 je pripravil Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Sklad), izvajalec javne službe upravljanja in vzdrževanja HMS. Sredstva z odmere se zbirajo na posebni proračunski postavki MKGP in so ločena po posameznih melioracijskih sistemih. Sklad pripravlja javni razpis za 109 HMS za izbor podizvajalcev, na podlagi katerega bodo izbrani najbolj ugodni podizvajalci vzdrževalnih del teh HMS.

 

Dodatne informacije

 

V primeru dodatnih vprašanj je zavezancem ob ponedeljkih, med 9. in 11. uro, na voljo:

- Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, (tel. 01 / 434 11 29, e-pošta:  info.skzgrs(at)gov.si)

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (tel. 01 / 478 9059, e-pošta: mkgp.hms(at)gov.si).

 

*   *   *