Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

28. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 26. 3. 2015 - Vlada RS je na današnji redni seji obravnavala tri točke iz delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS.

Vlada sprejela spremembe in dopolnitve Uredbe o ukrepih KOPOP, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP 2014-2020

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.


Navedena uredba določa, da se zahteva »Uporaba metode konfuzije in dezorientacije« v operaciji Vinogradništvo pri ukrepu kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) začne izvajati z letom 2016, ker na trgu ni na razpolago feromonskih dispenzorjev za vinograde. Pri zahtevi »Konzervirajoča obdelava tal« v operaciji Poljedelstvo in zelenjadarstvo pri ukrepu KOPOP se dopolni nabor mehanizacije za minimalno obdelavo tal, ki omogoča ustrezno izvedbo zahteve. Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe je bilo potrebno sprejeti tudi zaradi razumljivejše opredelitve nekaterih evidenc območij, ki se uporabljajo za izvajanje upravnih pregledov ukrepa KOPOP, dopolnitve evidenc o uporabi gnojil in fitofarmacevtskih sredstev glede podatkov, ki jih morajo voditi upravičenci do plačil iz naslova ukrepa KOPOP, dopolnitve nekaterih zahtev ukrepa KOPOP glede izvajanja pregledov na kraju samem v zvezi z izvedeno strojno storitvijo in dopolnitve prilog, ki se nanašajo na evidence posameznih območij, na katerih se izvajajo določene zahteve ukrepa KOPOP, s slikovnim gradivom (karte območij).

 

Stališče Vlade do predloga sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, izmenjave pisem za pridobitev članstva v razširjeni komisiji Konvencije za ohranitev južnega tuna

 

Vlada RS je sprejela stališče k predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, izmenjave pisem za pridobitev članstva v razširjeni komisiji Konvencije za ohranitev južnega tuna. Vlada RS podpira predlog sklepa Sveta.


Komisija za ohranitev južnega tuna (CCSBT) je regionalna organizacija za upravljanje ribištva, pristojna za upravljanje južnega navadnega tuna na celotnem območju njegove razširjenosti.


Evropska komisija je s svojim predlogom sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi izmenjave pisem za pridobitev članstva v razširjeni komisiji Konvencije za ohranitev južnega tuna priporočila Svetu podpis in začasno uporabo izmenjave pisem za pridobitev članstva v razširjeni komisiji CCSBT. Po zaključku tega postopka bo imela EU pravico do članstva in glasovanja v razširjeni komisiji in razširjenemu znanstvenem odboru CCSBT.


Članstvo v CCSBT je za EU pomembno zaradi podobnosti med upravljanjem južnega navadnega tuna (CCSBT) in navadnega tuna ter želje po nadaljnjem spodbujanju skladnosti pristopa Unije na področju ohranjanja v vseh oceanih in nadaljnji krepitvi njene zaveze za dolgoročno ohranjanje in trajnostno uporabo ribolovnih virov na svetovni ravni.

 

Vlada izdala Odločba o izbiri koncesionarja za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu za  obdobje 1. 4. 2015 do 31. 12. 2020

Vlada RS   izdaja odločbo, s katero se koncesija za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu podeli Čebelarski zvezi Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica. Koncesionar je izbran za  obdobje od 1. aprila 2014 do 31. decembra 2020  na podlagi javnega razpisa, ki je bil objavljen v Uradnem listu dne 27. februarja 2015. Na razpis je prispela ena vloga, to je vloga Čebelarske zveze Slovenije.


V obdobju od 1. aprila 2015 do 31. decembra  2020 bodo aktivnosti javne svetovalne službe v čebelarstvu namenjene izvajanju strateških usmeritev in ciljev, ki so opredeljeni v Resoluciji o zaščiti kranjske čebele, Operativnem programu za izvedbo resolucije o zaščiti kranjske čebele in Strategiji za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020. Cilje bo  javna služba dosegala z izvajanjem številnih usposabljanj, osebnih svetovanj in pripravo in objavo strokovnih gradiv, prispevkov, člankov, strokovnim delom na področju čebelarstva, sodelovanjem na sejmih, prireditvah, organizacij aktivnosti, praktičnimi prikazi itd.
 

*   *   *