Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Objava javnega razpisa za izvajanje ukrepa predelava in trženje

Ljubljana, 15. 4. 2015 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse upravičence, da bo v petek, 17. 4. 2015, v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za izvajanje ukrepa »Predelava in trženje«. Ukrep sodi v okviru Operativnega programa 2007-2013 v II. prednostno os, ki obsega ukrepe za dejavnost predelave in trženja. Višina nepovratnih sredstev znaša 340.000 evrov (delež EU znaša 75%). Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletni strani MKGP.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v obrate za predelavo in trženje, za povečanje proizvodnje v predelavi rib in povečanje števila ribjih proizvodov ter boljšo oskrbo tržišča s temi proizvodi.

 

Od vseh razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa se najmanj 50% sredstev nameni mikro in malim podjetjem, do preostalih 50% sredstev pa ostalim podjetjem, kot so definirana v tem javnem razpisu.

 

Vlagatelji so lahko pravne ali fizične osebe, ki so v Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti predelave in trženja rib kot: gospodarska družba, zadruga, samostojni podjetnik posameznik, nosilci dopolnilne dejavnosti ribogojstva na kmetijskem gospodarstvu v Sloveniji.

 

Predmet podpore so naslednje naložbe v predelavo in trženje: naložbe v obrate in prostore za predelavo rib s pripadajočo opremo; naložbe v obrate in prostore, namenjene za trženje in ki se uporabljajo za skladiščenje in distribucijo rib iz lokalnega iztovarjanja ali lokalnega ribogojstva vključno s pripadajočo opremo; nakup transportnih sredstev, ki so namenjena izključno za transport proizvodov iz predelave in distribucijo ribjih proizvodov.

 

Naložbe morajo biti izvedene na območju Slovenije.

 

*   *   *