Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

S projektom spodbujanja kratkih oskrbnih verig tudi v bolnišnice

Ljubljana, 15. 4. 2015 – Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan se je na povabilo Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije danes udeležil sestanka z direktorji slovenskih bolnišnic na temo večjega uveljavljanja načela kratkih verig v bolnišnicah. Na njem so govorili o možnostih, ki jih omogočajo predpisi na področju večjega zagotavljanja večjega naročanja lokalne hrane in živil v bolnišnice.

Minister mag. Dejan Židan je prisotnim predstavil prednosti poseganja po lokalni hrani, aktivnosti, ki jih ministrstvo vodi že več let in njihove pozitivne rezultate. Kot je v uvodu poudaril minister, ima lokalna hrana veliko prednosti, je bolj sveža, okusna, ima tudi večjo hranilno vrednost in je bolj primerna za zdrav način življenja, Slovenija pa ima tudi enega najbolj strogih nadzornih sistemov na tem področju. Prisotni so podprli aktivnosti ministrstva in v razpravi odprli tudi več vprašanj. Med drugim so opozorili, da so bolnišnice veliki kupci, zaradi česar mora biti velik tudi dobavitelj. Poleg tega so tudi izpostavili, da se morajo držati predpisov o javnem naročanju, kar je v praksi pogosto ovira pri naročanju hrane iz bližine. Na današnjem srečanju so se zato dogovorili za operativne sestanke, kjer bi o možnosti uresničitve projekta spregovorili odgovorni za nabavo v bolnišnicah ter predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za zdravje.

 

Minister je v nadaljevanju dejal, da želi ministrstvo s temi aktivnostmi spodbuditi in navdušiti različne skupine znotraj javnega sektorja nad prednostmi, ki bi jih predstavljal večji delež lokalne hrane v zavodih. Pri teh aktivnostih gre predvsem za to, da se kmetovalcem in zaposlenim v živilski industriji zagotovi delo, ohranja obdelano podeželje in se povečuje stopnja samooskrbe s hrano. Spodbujanje kratkih oskrbnih verig in hrana in lokalne bližine sta tudi ena od prioritet Skupne kmetijske politike EU in je tudi strateška usmeritev slovenske kmetijske politike v skladu z Resolucijo o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 »Zagotovimo.si hrano za jutri«.

 

Potem ko se je projekt že dobro uveljavil v osnovnih šolah in vrtcih, vojašnicah ter lokalni skupnosti, želi ministrstvo delež lokalne hrane povečati tudi v bolnišnicah, kjer javno naročanje hrane poteka samostojno. Delež lokalne hrane in živil v celotni količini nabavljene hrane v javnih zavodih po zadnjih podatkih znaša 38,7 %. Pred spremembo Zakona o javnem naročanju (velja od 30. decembra 2012) je znašal 30,1 %. S spremembo zakonodaje in drugimi aktivnostmi se je delež povečal za 8,6 %. Pri tem pa izračuni kažejo, da se v kuhinjah javnih zavodov na letni ravni porabi približno več kot 120 milijonov EUR. Učinke aktivnosti je MKGP tudi merilo, zato je v osnovnih šolah in vrtcih izvedlo anketo. Na podlagi te ankete ministrstvo ugotavlja, da 78 % osnovnih šol in vrtcev pri naročanju hrane in živil, daje lokalni hrani zelo velik pomen in si prizadevajo za njen čim višji delež. 85 % jih je odgovorilo, da pred izvedbo javnega naročila izvajajo lastne raziskave trga.

 

MKGP je leta 2012 sicer objavilo Smernice za javno naročanje hrane, leta 2013 pa skupaj s Ministrstvom za finance Priporočila za javno naročanje živil, ki so v prvi vrsti namenjena kot priročnik, ki naj bi ga uporabljali neposredni izvajalci in odgovorne osebe za javno naročanje v javnih zavodih. Ena najpomembnejših in uspešnih aktivnosti MKGP na tem področju, je bilo organiziranje regijskih konferenc o lokalni samooskrbi v sodelovanju z Regijskimi razvojnimi agencijami, občinami, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije in Zavodom za šolstvo. Na njih se je MKGP na enem mestu srečalo z javnimi naročniki oz. porabniki hrane in ponudniki oz. njeni pridelovalci in predelovalci. 

 

*   *   *