Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Danes je dan Zemlje!

Ljubljana, 22. 4. 2015 – V letu 2015, ki je posvečeno tlem in razvoju, na področju kmetijstva največ govorimo o zagotavljanju samooskrbe z varno in kakovostno hrano, podnebnih spremembah in trajnostnem izkoriščanju oziroma varovanju naravnih virov ter biotske raznovrstnosti.

Slovenija usmeritve trajnostnega razvoja kmetijstva zasleduje z ukrepi kmetijske politike, ki so usmerjeni predvsem v takšen razvoj, s katerim se vzdržuje biotska raznovrstnost rastlinskih in živalskih vrst, ohranjanje tal in njihove rodovitnosti ob hkratnem varovanju naravnih razmer za življenje v tleh, vodi in zraku. 

 

Trajnostni koncept razvoja kmetijstva se osredotoča na šest prednostnih nalog: spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in podeželskih območjih;  krepitev konkurenčnosti vseh tipov kmetijstva ter vitalnost kmetij; spodbujanje organiziranosti živilske verige in upravljanje s tveganjem v kmetijstvu; obnavljanje, ohranjanje in krepitev ekosistemov odvisnih od kmetijstva in gozdarstva; spodbujanje učinkovitosti virov ter podpora premiku k nizkoogljičnemu in klimatsko prožnemu gospodarjenju v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju; in spodbujanje socialne vključenosti, zmanjšanje revščine in ekonomski razvoj podeželskih območij.

 

Program razvoja podeželja 2014 – 2020, ki je eden od dveh glavnih mehanizmov Skupne kmetijske politike (2. steber), in je bil potrjen februarja letos v finančnem obsegu 1,1 milijarde evrov, se osredotoča na tri glavna področja, s katerimi bo Slovenija zagotavljala izboljšanje biodiverzitete (29 % vključenih kmetijskih zemljišč), stanja voda (25 % vključenih kmetijskih zemljišč) in tal (27 % vključenih kmetijskih zemljišč), konkurenčnost kmetijskega sektorja (3,4 % kmetijskih gospodarstev bo prejelo podpore za naložbe) in socialno vključenost ter lokalni razvoj podeželskih območij (kar 66 % prebivalstva bo vključenega v lokalne razvojne strategije in vzpostavljenih bo skoraj 600 novih delovnih mest). V tem programu bo za naravne vire namenjenih skoraj 52 % sredstev, za diverzifikacijo pa več kot 15 %. 

 

K doseganju ciljev trajnostnega razvoja kmetijstva pa bo prispevalo tudi izvajanje sheme neposrednih plačil iz 1. stebra Skupne kmetijske politike. 

 

Kmetijstvo je dejavnost, ki za svoje izvajanje potrebuje naravne vire, na ukrepih za podporo tej dejavnosti pa je, da so usmerjeni v razvoj, ki bo z okolju prijaznimi praksami in tehnološkim napredkom prispeval tudi k ohranjanju ter virov oziroma proizvodnih potencialov, ki so na Planetu omejeni in zato zelo dragoceni.

 

 

*   *   *