Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Objava javnega razpisa za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk za leto 2015

Ljubljana, 30. 4. 2015 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da je danes v Uradnem listu RS št. 30/15 objavilo javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja. Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 168.010 evrov. Javni razpis bo odprt do vključno 22. 5. 2015.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov praktičnega izobraževanja dijakov in študentov biotehniških, kmetijskih, vrtnarskih, gozdarskih, živilskih in veterinarskih srednjih in višjih strokovnih šol ter fakultet.

Delež dodeljenih nepovratnih sredstev znaša do 50 odstotkov priznane vrednosti programa. Najvišja možna višina dodeljenih sredstev na posamezno vlogo je 20.000 EUR. Sofinancirane bodo vloge, ki bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 50 točk. V primeru, da razpoložljiva sredstva ne bodo zadostovala za do 50 odstotno sofinanciranje vseh pozitivno ocenjenih vlog, se bodo vsem upravičencem sredstva sofinanciranja sorazmerno znižala.


Prijava na javni razpis mora biti poslana najkasneje do vključno 22. 5. 2015.

 

*    *    *


Dodatne informacije:


Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v uradnem listu dobijo na:
-spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ...
- oziroma na telefonski številki: 01/478-92-55, od dneva objave javnega razpisa na internetni strani, vsak dan v času uradnih ur.


Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov tomaz.hrastar(at)gov.si