Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Slovenija gostila srečanje ASEM na temo sodelovanja v gozdarstvu

Ljubljana, 26. maj 2015 – Slovenija je 25. in 26. 5. – torej v začetku Tedna gozdov 2015 - prvič organizirala dvodnevno srečanje ASEM (Asia - Europe Meeting). ASEM je neformalni, medvladni forum za dialog in sodelovanje med Evropo in Azijo o političnih, ekonomskih, socialno-kulturnih ter znanstvenih zadevah. Poleg vrhunskih zasedanj ASEM potekajo tudi zasedanja na ravni ministrov ter na strokovni ravni o temah, ki so v interesu Evrope in Azije. Tokratni dogodek je bil organiziran v okviru "iniciativ ASEM" in je bil posvečen trajnostnemu upravljanju z gozdovi. Ker so srečanja pripravljena tako, da pri organizaciji dogodka sodelujeta evropska in azijska država, je tokrat kot soogranizator sodelovala LR Kitajska.

Udeležence srečanja (eksperte iz 22 držav, Evropske komisije in t.i. Asia-Pacific Networka for Sustainable Forest Management and Rehabilitation-APFNet) je prvi dan srečanja na Brdu pri Kranju uvodoma nagovoril državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Miha Marenče. Izrazil je zadovoljstvo, da se srečanje ASEM prepleta s Tednom gozdov, ki poteka vsako leto konec maja in katerega slogan je »Negujmo slovenske gozdove«. Izpostavil je dejstvo, da so najbolj tipična značilnost slovenske pokrajine njeni gozdovi, ki pokrivajo 60 % nacionalnega ozemlja. Zato slovenska vlada pripisuje velik pomen zaščiti gozdov in trajnostnemu gospodarjenju z njimi.V tem duhu je tudi pripravljena za vzpodbujanje sodelovanja v gozdarstvu tudi v okviru ASEM. Zavedamo se namreč, da sta trajnostno upravljanje in uporaba gozdnih virov bistveni del (trajnostnega) razvoja, ki lahko dejansko zagotavljata ekonomske, socialne in okoljske koristi za naše življenje. Gozdovi v državah ASEM so raznoliki, od polarnega do tropskega in vse do sub-tropskih deževnih gozdov, osnovna načela trajnostnega upravljanja in uporabe pa zagotovo ostajajo povsod enaka.

 

Državni sekretar Marenče je poudaril tudi, da smo prve smernice za ravnanje z gozdovi Slovenci pravzaprav dobili že v 15. stoletju, že v 18. stoletju pa lahko na naših tleh zaznamo vrsto predpisov, ki so pomenili regulacijo upravljanja z gozdovi, le-to pa doživi razmah v 19. stoletju, ko nastajajo na naših tleh velika gozdna gospodarstva. Po osamosvojitvi leta 1991 je Slovenija sprejela nov Zakon o gozdovih (1993), sledila je vrsta dokumentov tako na nacionalni kot tudi na globalniravni (OZN).

 

Spremenjene okoliščine, zlasti na mednarodni ravni, so v Sloveniji pripeljale do novih strateških dokumentov - v letu 2007 do Resolucije o nacionalnem gozdnem programu in v letu 2012 do Akcijskega načrta za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige do 2020 »Les je lep«. Oba dokumenta sta usmerjena v varstvo gozdov, v zagotavljanje večnamenske vloge gozdov, ki zajema gospodarske, okoljske in družbene vidike. Cilji gospodarjenja z gozdovi so usmerjeni v trajnostni razvoj gozdov v smislu trajnostne rabe gozd-les izdelkov, v ohranjanje biotske raznovrstnosti, ohranjanje in razvoj divjadi, v prispevek gozdov k razvoju podeželja, učinkovito komuniciranje z lastniki gozdov, nenazadnje pa tudi k ohranjanju slovenske nacionalne identitete. 

 

V nadaljevanju srečanja sta udeležence nagovorila tudi Aleksander Geržina, v.d. generalnega direktorja za bilateralo in evropske zadeve na Ministrstvu za zunanje zadeve RS in Liu Dongsheng, pomočnik direktorja Državne uprave za gozdove LR Kitajske, sledili pa so strokovni prispevki ekspertov iz različnih institucij in držav na temo trajnostnega upravljanja z gozdovi. Ob zaključku srečanja so bili izpostavljeni naslednji izzivi:

nujna je implementacija trajnostnega gospodarjenja z gozdovi;

povečati je potrebno površino gozdov in povečevanje lesne zaloge glede na dejstvo, da povpraševanje po lesu narašča in bo tako tudi v prihodnje; s tem v zvezi je nujno potrebno ustaviti krčenje gozdov ter delovati v smeri njihovega ohranjanja oz. v smeri promocije pogozdovanja;

zagotavljati je potrebno boljše zdravje gozdov in njihove ekološke funkcije,

pri upravljanju z gozdovi je nujno potrebno upoštevati problematiko (naraščajočih) podnebnih sprememb;

povečati je potrebno ozaveščenost lokalnega prebivalstva glede gozdov – z ozaveščanjem je nujno potrebno začeti že pri najmlajših;

razvoj računalniške aplikacije - Tree doctor program;

spodbujati je potrebno multifunkcionalnost gozdov;

gozdove je potrebno obravnavati bolj celostno. 

 

Ob robu včerajšnjega srečanja ASEM sta Slovenija in Kitajska v popoldanskem delu na gradu Strmol podpisali tudi memorandum o soglasju o sodelovanju med državama v gozdarstvu. Memorandum je osnova za poglobitev sodelovanja v gozdarstvu, predvsem pri izmenjavi dobrih praks, odprte pa so tudi možnost za sodelovanje v celotni gozdno-lesni verigi. S strani RS ga je podpisal državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Miha Marenče, s strani LR Kitajske pa Liu Dongsheng, pomočnik direktorja Državne uprave za gozdove. Pred samim podpisom sta se sestala tudi na bilateralnem srečanju, na katerem je pogovor tekel predvsem o možnostih nadaljnjega sodelovanja med Slovenijo in Kitajsko. Oba sta izrazila prepričanje, da imata državi veliko možnosti za sodelovanje na področju gozdarstva. 

 

Danes, drugi dan srečanja ASEM, so se udeleženci srečanja odpravili na terenski ogled Postojnske jame ter na ogled gozdov planote Snežnik. 

 

ASEM je bil ustanovljen l. 1996 v Bangkoku na Tajskem iz potrebe po krepitvi odnosov med Evropo in Azijo. V ASEM je vključenih 53 držav, med njimi od l. 2004 tudi Slovenija. Vrhunska zasedanja ASEM potekajo vsaki dve leti, inzmenično v Evropi in Aziji in so glavni odločevalski organ ASEM. Zadnji vrh ASEM je potekal oktobra 2014 v Milanu v Italiji, prihodnji vrh pa bo organiziran julija 2016 v Ulaanbaatarju v Mongoliji. 

 

V okviru »iniciativ ASEM« eksperti iz Evrope in Azije obravnavajo številne aktualne teme in poskušajo najti ustezne odgovore za boljšo povezanost med Evropo in Azijo. 

 

Več o ASEM-u lahko najdete na spletni strani: www.aseminfoboard.org

 

Predstavitve:

 

APFNet_Xia Jun_SFM and rehabilitation in the Asia-Pacific (.ppt)

Austria_Ingwald Gschwandtl_Sustainable forest management in Austra (.pdf)

Cambodia_Bun Radar_Experience, challenges and best practice in the management of forests in Cambodia (.ppt)

China_Zhang Songdan_Reform and practices of forest resources management in China (.pdf)

European Comission_Maria Gafo Gomez_New EU forest strategy (.ppt)

Italy_Rinaldo Comino_Chain between forests and wood (.ppt)

Korea_Se Kyung Chong_National report on SFM in Korea 2014 (.ppt)

Poland_Piotr Otawski_Sustainable forest management in Poland (.ppt)

Slovenia_Dragan Matjasic_Forest management in Slovenia (.ppt)

Slovenia_Jurij Diaci_Multipurpose, close-to-nature forestry in Slovenia (.pdf)

Slovenia_Primoz Simoncic_Monitoring of forests in Slovenia (.ppt)

Sweden_Karin Östberg_SFM in a growing bio economy (.ppt)

Thailand_Pralong Dumrongthai_Sustainable management and use of forest policy and practice in Thailand (.ppt)

 

 

*  *  *