Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

38. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 28. 5. 2015 - Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o agrarnih skupnostih.

Vlada določila besedilo predloga Zakona o agrarnih skupnostih


Predlog Zakona o agrarnih skupnostih je nov sistemski zakon, ki ureja skupno upravljanje s solastnino oziroma skupno lastnino članov agrarne skupnosti, temeljna načela delovanja agrarnih skupnosti, organiziranost agrarnih skupnosti kot premoženjske skupnosti, zastopanje in procesno sposobnost agrarne skupnosti, članstvo v agrarni skupnosti, odločanje, poseben postopek dedovanja in prenehanje agrarne skupnosti.


Aagrarne skupnosti v Sloveniji obsegajo 77.486,47 hektarjev zemljišč, kar predstavlja 3,67 % celotne površine Republike Slovenije. Skupno se v registrih agrarnih skupnosti vodi 638 agrarnih skupnosti, število članov v posamezni agrarni skupnosti pa se giblje od 3 do 513. V povprečju ima agrarna skupnosti 33,95 članov. Večina agrarnih skupnosti ima površine od 15 do 300 hektarjev. Največje agrarne skupnosti so Stara Fužina – Studor, Trenta in Čezsoča.


Zakon o agrarnih skupnostih rešuje problematiko upravljanja z lastnino, ki je v solastnini oziroma skupni lastnini članov agrarne skupnosti na način, ki bo omogočil, da se s tovrstno lastnino upravlja na primeren način. S tem zakonom bo omogočeno normalno gospodarjenje s tovrstno lastnino, slednja ne bo »mrtva« in bo zagotovljena gospodarska, socialna in ekološka funkcija lastnine. Agrarna skupnost je prepoznana kot pomembna skupnost na podeželju, ki zagotavlja upravljanje in razpolaganje s premoženjem članov agrarne skupnosti, trajno gospodarjenje s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, skupno uresničevanje interesov prebivalcev na podeželju, ohranjanje poseljenosti in običajev na podeželju ter razvoj podeželja. Zakon želi ponuditi pravno osnovo za oživitev agrarnih skupnosti, obuditi »bit« agrarnih skupnosti, seveda primerno 21. stoletju in slovenskemu pravnemu sistemu.

 

*  *  *