Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

28. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje RS

Ljubljana, 29. 5. 2015 – Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je potekala 28. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje RS, osrednja tema pa je bila vezana na predlog Zakona o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih organizmov.

Uvodoma je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan člane sveta seznanil z aktualnimi informacijami na področju kmetijstva, izpostavil  je sprejetje določil Zakona o agrarnih skupnosti na Vladi RS. Predlog Zakona o agrarnih skupnostih je nov sistemski zakon, ki med drugim ureja pravila za upravljanje s solastnino ali skupno lastnino članov agrarnih skupnosti, načela delovanja agrarnih skupnosti, organiziranost agrarnih skupnosti in posebno ureditev dedovanja.


Osrednja točka tokratnega zasedanja je bila obravnava predloga Zakona o omejevanju ali prepovedi  pridelave gensko spremenjenih organizmov, ki je sedaj v javni obravnavi. Javna predstavitev tega zakona bo potekala v torek 2. 6. 2015 na Kmetijskem inštitutu Slovenije.

 

Predlog omenjenega zakona implementira evropsko direktivo, ki je stopila v veljavo aprila letos in določa postopek za omejitev ali prepoved pridelave gensko spremenjenih rastlin v RS, pristojne organe in sodelovanje med njimi, način sporočanja Evropski komisiji in državam članicam o sprejetih odločitvah v zvezi s omejitvijo ali prepovedjo pridelave GS rastlin, imenovanje komisije za presojo razlogov za omejitev ali prepoved pridelave GS rastlin, njene naloge in pristojnosti in inšpekcijski nadzor in sankcije.

 

Predlog zakona predvideva, da se v RS lahko omeji ali prepove pridelavo GS rastline ali skupine GS rastlin, če bi bila pridelava GS rastlin v nasprotju s sprejetimi cilji in ukrepi kmetijske politike, okoljske politike oziroma politike prostorskega načrtovanja, če povzroča ali bi lahko povzročala ovire (npr. administrativne) ali dodatna bremena (npr. finančna), pri izvajanju prej naštetih politik. Svet za kmetijstvo je predlagal razširitev  sestave Komisije za presojo razlogov za omejitev ali prepoved pridelave GS rastlin in  nato soglasno sprejel sklep, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo.

 

V nadaljevanju je svet ponovno obravnaval predlog Uredbe o ukrepih za izboljšanje konkurenčnosti v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju in predlog Uredbe o izvajanju podukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, ki je del ukrepa  Razvoj kmetij in podjetij iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020. Po razpravi sta bila z večino glasov »za« sprejeta sklepa, da sta tako predlog Uredbe o ukrepih za izboljšanje konkurenčnosti v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju kot tudi predlog Uredbe o izvajanju podukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete primerna za nadaljnjo obravnavo.


Kot zadnja točka tokratne seje pa so bila obravnavana Merila za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, skupaj s časovnico za sprejetje le-teh. Člani sveta so menili, da je težko dajati pripombe na merila, saj vseh uredb še ni na voljo. Na koncu je bil sprejet dogovor, da se bodo posamezni ukrepi znotraj prej obravnavanih uredb in merila usklajevala istočasno.

 

 

*   *   *