Skoči na vsebino

NOVICA

Izbran je izvajalec usposabljanja kmetov za potrebe izvajanja operacij v okviru ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014–2020

Ljubljana, 23. 7. 2015 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v postopku javnega naročanja izbralo Inštitut za trajnostni razvoj (v nadaljevanju: ITR) in Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede (v nadaljevanju: FKBV) kot izvajalca usposabljanja upravičencev za potrebe izvajanja operacij v okviru ekološkega kmetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.

 

 

 

 

Upravičenci, ki vstopijo v ukrep ekološko kmetovanje (v nadaljevanju: EK) morajo v obdobju trajanja obveznosti vsako leto opraviti najmanj 6-urni program usposabljanja v zvezi z ekološkimi vsebinami. V okviru usposabljanja bodo predstavljene vsebine glede izpolnjevanja zahtev pri ukrepu EK, varstva voda in tal ter podnebne spremembe, ekološkega čebelarjenja in ekološkega semenarjenja, s čimer bo usposabljanje prispevalo tudi k bolj uspešnemu izvajanju ukrepa EK.

 

Stroški usposabljanja se sofinancirajo iz sredstev ukrepa M01 Prenos znanja in dejavnosti informiranja.. Za izbor izvajalca je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v postopku javnega naročanja izbralo ITR in FKBV kot izvajalca usposabljanja upravičencev. Izvajalec bo na svojih spletnih straneh objavljal vse termine usposabljanj. Zbrana gradiva iz usposabljanj bodo dostopna na spletnih straneh programa razvoja podeželja (knjižnica).

 

Povezava do spletne strani ITR ...

Povezave do spletne strani Programa razvoja podeželja ... 

 

Dodatne informacije:
Več informacij lahko zainteresirani dobijo:
– na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ... 

in spletni strani programa razvoja podeželja ...