Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Prvi javni razpis iz naslova podukrepa M06.1 "Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete"

Ljubljana, 28. 7. 2015 – Omenjeni podukrep je del ukrepa Razvoja kmetij in podjetij iz Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Namen podpore po Uredbi o izvajanju podukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 je pomoč mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti. Upravičenci so mladi kmetje, ki so na dan oddaje vloge na javni razpis stari od 18 do vključno 40 let, imajo ustrezno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavljajo kmetijo. Ta uredba določa tudi pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, obravnavo vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti, finančne določbe, kontrole ter kršitve in sankcije.  

 

Slovenija bo za izvedbo podukrepa M06.1 v celem obdobju izvajanja namenila skupno 60.650.000 €, od tega 80 % prispeva EU, 20 % pa Republika Slovenija.

 

Javni razpis za podukrep Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015 bo objavljen 31. 7. 2015. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev bo znašala do vključno 12 mio €, od tega za sklop A (mladi kmetje z zaposlitvijo na prevzeti kmetiji) 8.400.000 € in za sklop B (ostali mladi kmetje) 3.600.000 €. 

 

Javni razpis bo zaprtega tipa. Vnos vlog v elektronski sistem in vlaganje vlog v fizični obliki bo možen od prvega delovnega dne po izteku 21 dni od objave javnega razpisa v uradnem listu, se pravi od 24. 8. 2015 do 18. 9. 2015.

 

Več informacij: http://www.program-podezelja.si/

 

*  *  *