Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Konstitutivna seja sveta za živinorejo

Ljubljana, 28. 7. 2015 - Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je potekala konstitutivna seja Sveta za živinorejo, ki jo je sklical minister mag. Dejan Židan. Člani sveta so za predsednika izvolili mag. Marka Čepona in sprejeli poslovnik o delu Sveta za živinorejo.

Minister mag. Dejan Židan je v uvodu člane sveta seznanil z aktualnimi informacijami na področju kmetijstva in izpostavil,  da je potrebo pristopiti k spremembi Zakona o živinoreji, ki je aktualna že od leta 2011, ko je bila s sklepom imenovana strokovna delovna skupina za pripravo sprememb in dopolnitev zakona. Trenuten zakon je namreč v nekaterih delih precej zastarel, vsebuje veliko vsebin, ki so balastne ali se ne izvajajo (ni podzakonskih aktov) in v nekaterih primerih povzroča dodatna administrativna bremena tako državljanom kot tudi državni administraciji.

 

V skladu z Zakonom o živinoreji se je imenoval Svet za živinorejo, ki je strokovno svetovalno telo ministra, pristojnega za živinorejo. Po zbranih predlogih je minister z odločbo imenoval člane za dobo štirih let. Svet za živinorejo daje strokovna mnenja k pomembnejšim odločitvam na področju živinoreje, zlasti pa k:
- vlogam za potrditev rejskih programov;
- letnim poročilom o delu izvajalcev rejskih programov;
- spremembam oziroma uvajanju novih metod za napovedovanje plemenskih vrednosti in ocenjevanje plemenskih živali;
- pomembnejšim predpisom na področju živinoreje in veterinarstva;
- predlogom dolgoročnih razvojnih programov s področja živinoreje in veterinarstva;
- predlogom pomembnejših ukrepov kmetijske politike, ki urejajo področje živinoreje;
- predlogom za priznanje avtohtonih pasem;
- elementom za določanje cene storitev in k obsegu storitev javnih služb po tem zakonu;
- drugim pomembnejšim odločitvam na področju živinoreje.


Člani Sveta za živinorejo so za predsednika izvolili mag. Marka Čepona, za podpredsednika pa Alojza Vargo. Člani sveta so: dva predstavnika MKGP – Jana Tavčar in Klemen Brglez, dva predstavnika Biotehniške fakultete, Oddelek za zootehniko – dr. Milena Kovač in mag. Marko Čepon, predstavnik Veterinarske fakultete v Ljubljani dr. Janko Mrkun, predstavnik Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru dr. Dejan Škorjanc, predstavnik Kmetijskega inštituta Slovenije dr. Jože Verbič, predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Danilo Potokar, predstavnik območnih kmetijsko gozdarskih zavodov Daniel Skaza, dva predstavnika izvajalcev javne službe - dr. Tomaž Perpar in dr. Mojca Simčič, predstavnik Veterinarske zbornice Miran Ačko, osem predstavnikov rejskih organizacij, ki so uveljavljeni strokovnjaki s področja živinoreje za posamezne vrste domačih živali – Anton Kukenberger, Boris Grabrijan, Alojz Varga, mag. Stane Bergant, dr. Peter Kozmus, dr. Dušan Terčič, mag. Ajda Kermauner-Kavčič in Blaž Zidarič.

 

 

*   *   *