Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Židan na mednarodni konferenci programa Ekošola kot način življenja

Ljubljana, 28. 9. 2015 – Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan se je udeležil mednarodne konference koordinatorjev programa Ekošola kot način življenja, ki je potekala na Brdu pri Kranju. Osrednja tema letošnje konference koordinatorjev sta hrana in zdravje. Ob tej priložnosti je minister podelil tudi zelene zastave za šolsko leto 2014/15.

V Sloveniji že 19 let poteka program Ekošola, v katerega je vključenih več kot 700 slovenskih vrtcev, osnovnih in srednjih šol, dijaških domov in fakultet. Minister mag. Dejan Židan je v nagovoru udeležencem izpostavil pomen zavedanja o lokalni preskrbi s hrano. Raziskave kažejo, da se Slovenci vedno bolj zavedamo pomena lokalno pridelane hrane in po njej tudi vedno bolj posegamo. Še posebej pa je treba to zavedanje spodbujati že pri otrocih in mladostnikih. S tem namenom bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tudi letos tretji petek v novembru, torej 20. novembra – na dan slovenske hrane, izvedlo medinstitucionalni projekt tradicionalni slovenski zajtrk. Projekt izpostavlja pomen zajtrka kot izjemno pomembnega dnevnega obroka, še posebej iz zdravstvenega vidika. Dan slovenske hrane pa je zagotovo priložnost, da se vsi skupaj ponovno spomnimo na pomembnost uživanja varne in kakovostne hrane, na skrb za naravo in okolje, za trajnostni razvoj, kar so vse tudi cilji kmetijske politike. Minister Židan je čestital vsem, ki so del tega projekta, saj so del širšega družbenega gibanja, ki išče odgovore na sodobne okoljske izzive. Spodbudil pa je vse prisotne, da še naprej ozaveščajo otroke in mlade o pomenu lokalne varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane, ker z njo povečujemo kakovost življenja za vse, ki so vključeni v proces od pridelave do potrošnje.

 

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujemo mednarodna priznanja – zelene zastave. V program Ekošola so vključene slovenske vzgojne in izobraževalne ustanove: vrtci, osnovne in srednje šole, centri šolskih in obšolskih dejavnosti ter domovi. V program se lahko vključi ustanova kot celota (vzgojitelji, učitelji, učenci, vodstvo šole, svet šole, svet staršev in predstavniki lokalnih oblasti).

 

*  *  *