Skoči na vsebino

NOVICA

Državna sekretarka Strniša na posvetu v Trstu

Trst, 12. 10. 2015 – Državna sekretarka mag. Tanja Strniša se je udeležila Skupščine Deželne kmečke zveze, ki je ob tej priložnosti organizirala posvet z naslovom »Teritorij kot usoda«, ki je potekal na Trgovinski zbornici v Trstu.

Posvet »Teritorij kot usoda« je bil prvenstveno namenjen položaju kmetijstva na Tržaškem ter pomenu, ki ga ima teritorij pri nadaljnjem razvoju kmetijstva in družbe na tem območju, kjer je zgodovinsko prisotna slovenska narodna skupnost. Posveta, ki je potekal kot skupščina Deželne kmečke zveze, se je udeležilo veliko članov skupščine pa tudi drugih častnih gostov iz regije kot je župan mesta Trst Roberto Cosolini, profesorji tržaške univerze, deželni odbornik za kmetijstvo dežele Furlanije Juiljske krajine, Cristiano Shaurli ter vsedržavni predsednik Konfederacije kmetov, Secondo Scanovino. 

 

Posvet je opozoril na položaj kmetijstva na Tržaškem ter izpostavil pomen, ki ga ima teritorij pri nadaljnjem razvoju družbe na tem območju, kjer je zgodovinsko prisotna slovenska narodna skupnost. Državna sekretarka Strniša je v svojem nagovoru udeležencem posveta posredovala slovenska stališča v zvezi z dokumentom Natura 2000 in njegovem vplivu na kmetijstvo na področju Krasa kot neposrednega območja, ki meji s sosednjo Italijo. Rdeča nit posveta je namreč bil teritorij kot prostorsko-gospodarska in ne zgolj kmetijska vsebina - prostor oz. teritorij kot skupno dobro, v katerem je potrebno iskati pravo ravnotežje in sorazmerje, ki ga odraža povezanost in enovitost pristopa k skupnemu razvoju prostora kot celote.

 

Ob robu skupščine Deželne kmečke zveze se je državna sekretarka srečala tudi s predstavniki Deželne kmečke zveze ter predstavniki vinogradnikov Krasa. Državna sekretarka se je srečala tudi z g. Christianom Shaurlijem, odbornikom za kmetijstvo dežele Furlanije Julijske krajine.

 

*   *   *