Skoči na vsebino

NOVICA

Državna sekretarka mag. Tanja Strniša na letni konferenci »Mediteranska hrana in prehrana« ob Svetovnem dnevu hrane

Portorož, 16. 10. 2015 - Državna sekretarka se je udeležila letne konference, ki jo vsako leto, ob Svetovnem dnevu hrane, organizira Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem. Tema tokratne konference je bila »Mediteranska hrana in prehrana«.

V okviru konference je mag. Strniša predavala o sredozemskem kmetijstvu in sredozemski hrani. Poudarila je širši, globalni kontekst, ki ga moramo pri tem upoštevati in posebni pomen sredozemskega kmetijstva. Izpostavila je zagotavljanje varne in kakovostne hrane za naraščajoče prebivalstvo ob ohranjanju omejenih naravnih virov kot enega največjih globalnih izzivov današnjega časa. Opozorila je tudi na pomen kakovostne in raznovrstne prehrane za razvoj posameznikov in družbe. Ne glede na dosežen napredek,  je v svetu še vedno okoli 800 milijonov ljudi lačnih. Po drugi strani pa je zaradi industrijske proizvodnje hrane, globalizacije in njihovega vpliva na prehranjevalne navade ljudi, še posebej mladih, več kot 1,9 milijard ljudi s prekomerno težo, ki je vzrok za številne nenalezljive bolezni današnjega časa. Kakovost in raznovrstnost predstavlja največjo razvojno prednost sredozemske hrane in sredozemskega kmetijstva za katero je značilna tudi manjša obremenitev za okolje, zato je zavzemanje držav za ohranitev sredozemske prehranske tradicije nujno.

 

Poleg strateškega pomena proizvodnje hrane za samooskrbo države v času krize je mag. Strniša poudarila vlogo hrane kot del kulturne dediščine in identitete nekega naroda in lokalnega okolja. Zato  je zaščita tradicionalnih kmetijskih proizvodov in živil pomemben del kmetijske politike in razvoja slovenskega kmetijstva. Pri tem je opozorila na aktualno vprašanje zaščite Terana in večstoletne tradicije pridelave tega vina iz sorte refošk na območju Krasa. Zaščita Terana je od vstopa Slovenije v EU leta 2004 del evropskega pravnega reda, zato ima lahko poseganje v že zaščitene proizvode pomembne posledice. 

 

V zaključku je državna sekretarka med izzivi za prihodnost sredozemskega kmetijstva izpostavila: ohranjanje sredozemske diete in tradicionalnih načinov pridelave, predelave in porabe hrane, ob upoštevanju nujnosti prilagajanja podnebnim spremembam; posebno vlogo mladih in žensk ter sodelovanje kmetijstva z ostalimi sektorji (okolje, zdravstvo, gospodarstvo, izobraževanje, sociala, …) in sodelovanje med državami.

 

Celoten referat državne sekretarke lahko preberete tu ...

 

*  *  *