Skoči na vsebino

NOVICA

Romsko društvo Romani Union Murska Sobota praznuje 25. obletnico ustanovitve

Murska Sobota, 19. 10. 2015 – Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan se je minuli petek udeležil 25. obletnice ustanovitve Romani Union Murska Sobota.

Romsko društvo Romani union Murska Sobota je ena izmed prvih romskih organizacij, ki se je ustanovila leta 1990. Njeni ustanovitelji so se že konec 80. let prejšnjega stoletja začeli zbirati s skupnim ciljem, večjega vključevanja Romov v širšo družebno okolje ter se zavzemati za pravice, ki bodo romski manjšini prinesli ohranitev kulture, jezika, identitete in postopno integracijo med večinsko prebivalstvo.

Minister Židan je v uvodu svojega slavnostnega govora izpostavil tudi pomemben vidik sožitja, enakih pravic in strpnosti, ki jih lahko skozi zgodovino in še danes opazimo v Prekmurju, saj na tem prostoru že od nekdaj sobivajo različne etnične, verske in narodnostne manjšine. Romaska skupnost si je v tem prostoru prav po zaslugi Romani Union – Zveza Romov Murska Sobota, ki se je leta 1991 vpisala v register političnih organizacij, zagotovila možnost politične participacije v slovenskem prostoru.

Minister je v svojem govoru omenil še prihodnje aktivnosti države na področju Romov, kjer je v obdobju do leta 2020 (Evropska finančna perspektiva, Operativni program), postavljen med drugim cilj izvajanja in sofinanciranja 8 romskih centrov, v okviru katerih je predvidena zaposlitev 8 romskih koordinatorjev. Država sodeluje tudi na področju informiranja in svetovanja predstavnikom romske skupnosti ter se pogovarja s predstavniki Foruma romskih svetnikov in Zvezo Romov Slovenije o spremembah na področju socialne zakonodaje in drugih predpisov ter na področju svetovanja glede pridobivanja finančnih sredstev za njihove redne aktivnosti.

Minister mag. Dejan Židan je na koncu še enkrat čestital vsem za 25. obletnico delovanja društva in jim zaželel veliko uspeha pri aktivnostih, ki vodijo v medkulturni dialog in napredek romske skupnosti v Prekmurju in Sloveniji.