Skoči na vsebino

NOVICA

Državni sekretar Miha Marenče na 7. ministrski konferenci "Forest Europe"

Madrid (Španija), 20. 10. 2015 – Državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Miha Marenče se udeležuje 7. ministrske konference »Forest Europe« in Izredne ministrske konference »Forest Europe«, ki potekata v Madridu od 20. do 21. oktobra 2015.

Namen ministrske konference »Forest Europe« je spodbujati trajnostno gospodarjenje z gozdovi v Evropi. Gre za medvladni proces, ki se je začel že leta 1990 s prvo konferenco o varovanju gozdov v Evropi v Strasbourgu. Ministrska konferenca o varovanju gozdov je bila leta 2009 preimenovan v »Forest Europe« ministrska konferenca. Na letošnji konferenci v Madridu obravnavajo aktualne teme in izzive s katerimi se soočajo gozdovi in gozdarstvo v Evropi: zeleno gospodarstvo, krepitev socialnih funkcij gozdov, varstvo gozdov v spreminjajočem se okolju in prihodnja usmeritev ministrskih konferenc FOREST EUROPE.


V okviru obravnave Madridske Resolucije št. 1: “Gozdarski sektor v centru zelenega gospodarstva”, je državni sekretar Miha Marenče podal  izjavo, v kateri je poudaril pomen zelenega gospodarstva ter aktivnosti Slovenije za prehod na zeleno gospodarstvo. Slovenije je zavedajoč se številnih prednosti, ki jo prinaša zeleno gospodarstvo, pripravila Okvirni program za prehod na zeleno gospodarstvo, ki vključuje tudi konkretne aktivnosti za leto 2015 in 2016. Prav tako pa je državni sekretar Miha Marenče izpostavil pomen dialoga med vsemi deležniki, zato bo v Sloveniji vzpostavljeno “Partnerstvo za zeleno rast”.

V nadaljevanju konference bo obravnavana še Madridska ministrska deklaracija z naslovom “25 let skupnega promoviranja trajnostnega gospodarjenja z gozdovi”. Sestavni del te deklaracije pa so tudi posodobljeni Pan-evropski indikatorji trajnostnega gospodarjenje z gozdovi. Obravnavali bodo tudi “Ministrsko resolucija št. 2, varstvo gozdov v spreminjajočem okolju” ter Ministrski sklep glede prihodnje smeri Forest Europe.

 

                                                         *   *   *