Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

60. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 29. 10. 2015 - Vlada RS je na današnji redni seji obravnavala tri točke iz delovnega področja Ministrstva za kmetijsvo, gozdarstvo in prehrano.

Vlada imenovala vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Kobilarna Lipica

 

Vlada RS je dr. Boštjana Bizjaka imenovala za vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Kobilarna Lipica, in sicer do imenovanja direktorja javnega zavoda Kobilarna Lipica, vendar najdlje za eno leto, tj. do 29. 10. 2016.

 

Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo

 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo.


Uredba spreminja obdobja vlaganja zahtevkov s strani pridelovalcev. Država članica izplača pomoč pridelovalcem trikrat v proračunskem letu, zato je potrebno določiti obdobja vlaganja zahtevkov, način izračuna količnika zmanjšanja količine (redukcijski koeficient) za vsakega pridelovalca in priloge zahtevka.


Pridelovalci so v predhodnih uradnih obvestilih, ki so jih že poslali na Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, v skladu z Uredbo o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo, najavili skupno 3.100 ton sadja oz. zelenjave. Skupna količina pridelka, do katere je Slovenija upravičena, je 3.000 ton sadja oziroma zelenjave. Ker je razpoložljiva skupna količina presežena, bo v primeru, da bodo količine po izvedbi kontrol glede pridelovalnih površin, kakovosti, evidenc in dokumentacije bile ustrezne in bodo presegale 3.000 ton, potreben količnik zmanjšanja količine pri vsakem pridelovalcu (nosilcu kmetijskega gospodarstva). Količnik zmanjšanja se bo upošteval pri zadnjem zahtevku, vloženem do 31. 7. 2016.

 
V državah članicah, ki nimajo vzpostavljenih organizacij proizvajalcev, kamor se uvršča tudi Slovenija, se kontrola prve stopnje na kraju samem izvaja v 100 odstotkih. Uredba je določala, da se poleg 100 odstotne kontrole prve stopnje na kraju samem pri pridelovalcu izvaja tudi ponovne kontrole pred vsako predajo pridelka prejemnikom proizvodov. V spremembi uredbe ostajajo kontrole prve stopnje na kraju samem pri pridelovalcu v 100 odstotkih, medtem ko se bo izvajanje ponovnih kontrol pred predajo pridelka prejemnikom proizvodov pri pridelovalcu izvajalo po potrebi in iz dokumentacije tako pri prejemniku proizvoda kot pri pridelovalcu. Poleg tega so po oddaji zahtevka izvedene še kontrole druge stopnje na kraju samem. 

 
Uredba je določala en zahtevek za celotno obdobje izvajanja ukrepa umika s trga. Država članica lahko izplača pomoč pridelovalcem trikrat v proračunskem letu, zato je obdobje vlaganja zahtevkov v spremembi uredbe razdeljeno v tri obdobja: do 15. 11. 2015, do 31. 3. 2016, do 31. 7. 2016.


Vsa izplačila bodo v proračunskem letu 2016, tudi za zahtevke poslane do 15. 11. 2015, saj Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja po prejetem zahtevku opravi še drugo stopnjo kontrole na kraju samem, da se s tem preveri, da so bili izpolnjeni vsi pogoji za izplačilo pomoči Unije. 


Vlada sprejela stališče do predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 2015/104 glede nekaterih ribolovnih možnosti

 

Vlada RS je sprejela stališče k predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 2015/104 glede nekaterih ribolovnih možnosti. Vlada RS podpira predlog uredbe.


Uredba (EU) št. 2015/104 določa ribolovne možnosti za leto 2015 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode Unije in za plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije. Te ribolovne možnosti se v obdobju, v katerem veljajo, običajno večkrat spremenijo.


Namen predlaganih sprememb je spremeniti navedeno Uredbo v skladu z novimi znanstvenimi mnenji, ki so bila podana v teku leta 2015, in sicer v zvezi s staleži papaline, sleda ter norveškega moliča v Severnem morju ter Atlantiku, kot tudi glede na rezultate posvetovanj z Norveško glede rdečega okuna v norveških vodah.

 


*  *  *