Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Mag. Židan: "Žitna veriga spodbudila aktivnosti v sektorju žita"

Ljubljana, 25. 11. 2015 – Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan se je udeležil Žitne konference 2015, posvečeno aktualnim vsebinam s področja žitnega sektorja. Na konferenci, ki je organizirala Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS, je ministrstvo predstavilo tudi stanje na trgu z žiti v Sloveniji in žitni sektor v PRP 2014 – 2020 ter možnosti investicij.

Minister mag. Dejan Židan je v prvem delu nagovora predstavil pogled na delovanje žitne verige, ki je nastala na pobudo ministra v letu 2010. Po njegovih besedah je bil v tem obdobju opazen narejen korak naprej. Pri tem je kot dodano vrednost delovanja žitne verige izpostavil vpliv na tehnologije pridelave, ki so bolj napredne; prišlo je tudi  do ožjega sortnega izbora, veliko pa se je informiralo tudi o pomenu razmerja vložek / iztržek. Prav tako se je po besedah ministra razvila namenska proizvodnja, korak naprej je bil tudi narejen pri odkupu slovenske pšenice in je zabeležena rast v primerjavi z letom 2014. Sicer si minister želi še več namenske proizvodnje, saj je zaradi tega sektor kmetijstva bolj varen, živilska podjetja pa bodo izkoristila konkurenčno prednost, saj slovenski potrošnik vedno bolj išče proizvod iz domače surovine.

 

Minister je v nadaljevanju predstavil tudi prednostne naloge in usmeritve, ki jih bo MKGP zasledovalo v letu 2016. Kot prvo je poudaril povečanje gospodarske aktivnosti v kmetijstvu in prehranski industriji. Pri tem je izpostavil investicije, ki bodo podprte s Programom razvoja podeželja, pripravlja pa se investicijska uredba, osnova za nove razpise, ki bodo z lastnim sofinanciranjem verjetno presegli višino ½ mlrd EUR. Razpisi  bodo  v prvi polovici leta 2016 usmerjeni v več kmetijske proizvodnje. Pomembna je tudi dodatna internacionalizacija, kjer MKGP odpira poti na mednarodne trge. Živilska podjetja potrebujejo alternativne prodajne poti, med drugim zaradi rasti podjetij ali pa zaradi lažjih in boljših dogovorov z domačimi trgovci. Kot prednostno nalogo je minister izpostavil tudi področje poenostavitev, odpravljanja administrativnih ovir. Te poenostavitve se bodo delale skupaj z vsemi deležniki v tem sektorju, pomemben korak bo treba narediti tudi na področju javnega naročanja v javnih zavodih, poenostavitve pa bodo tudi na področju gozdarstva. 

 

Na konferenci je ministrstvo predstavilo tudi stanje na trgu z žiti v Sloveniji in žitni sektor v PRP 2014 – 2020 ter možnosti investicij. Stopnja samooskrbe s pšenico se je sicer zvišala na 70 %, v skladu s Strategijo za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do 2020, pa želimo povečati odkup krušne pšenice, namenjene za prehrano. V letošnjem letu je bila kakovost pšenice, požete med 27. in 34. tednom, boljša kot v letu 2014, v zadnjih petih letih pa se je okoli dve tretjini žita porabilo za krmo, od tega sta bili dobri dve tretjini koruze. Letos velja poudariti, da so majhne spremembe stroškov pridelave in odkupnih cene ter pomemben porast proračunskih podpor ob količinsko in kakovostno dokaj dobri letini so vplivali na izboljšanje cenovno stroškovnih razmerij. V letu 2015 so se prvič uvedla neposredna plačila za strna žita, podpora za strna žita v skupni višina 6,9 mio EUR bo predvidoma izplačana v začetku leta 2016. Odkupne cene za pšenico letine 2015 so se gibale od 180 do 185 EUR/t za razred A, od 160 do 170 EUR/t za razred B1 in 160 za razred B2. Razmere na svetovnem trgu v veliki meri vplivajo na cene žita na tem trgu. Cene pšenice v Sloveniji od julija dalje v rahlem porast.

 

PPTX predstavitev PRP in žitnega sektorja ter PPT predstavitev pridelave in porabe žita...

 

*   *   *