Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Židan na strokovnem posvetu EFSE "Izzivi komuniciranja o varnosti hrane"

Ljubljana, 26. 11. 2015 – Minister mag. Dejan Židan se je danes dopoldne udeležil strokovnega posveta »Izzivi komuniciranja o varnosti hrane«, ki ga organizira Informacijska točka EFSA, ki deluje na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Evropsko agencijo za varnost hrane in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Vsebina srečanja je bila namenjena izzivom obveščanja o tveganjih - zakaj in kako komunicirati o varnosti in kakovosti hrane ter kako obveščati o tveganjih, povezanih s hrano.

Minister Židan je na posvetu uvodoma poudaril, da so varna hrana, visoka raven varstva potrošnikov in varovanje zdravja ljudi ključne naloge vsake razvite družbe. Hrana, vir zadovoljstva in nujno potrebna za preživetje, je hkrati vir tveganja in sproža nezaupanje ter zaskrbljenost pri potrošnikih. Prehranska veriga “od vil do vilic” se neprestano spreminja, spremenjenim zdravstvenim, gospodarskim, okoljskim, socialnim in etičnim vidikom sodobne družbe se prilagaja tudi živilska zakonodaja. Za varnost hrane so odgovorni nosilci živilske dejavnosti, države članice pa vzdržujejo sistem uradnega nadzora in poskrbijo za ustrezne ukrepe, vključno s seznanjanjem javnosti o varnosti hrane. 

 

Varnost hrane je globalni problem, ki ga moramo obravnavati  lokalno, je izpostavil minister Židan. V času globalizacije, novih tehnologij, bogate izbire raznovrstnih živil na policah trgovin in številnih, tudi nasprotujočih si informacij so potrošniki zaskrbljeni glede varnosti hrane, ki jo uživajo. Rezultati javnomnenjskih raziskav (zadnja je bila  opravljena septembra letos) kažejo na prevladujoče negativen odnos slovenskih potrošnikov do novih tehnologij v proizvodnji hrane in zaskrbljenost zaradi ostankov veterinarskih zdravil in pesticidov v živilih ter aditivov. Pri razširjanju informacij o varnosti hrane in možnih tveganjih potrošniki v Sloveniji najbolj zaupajo znanstvenikom, povečuje pa se tudi zaupanje v državo. 

 

Pomena ustreznega obveščanja javnosti se zaveda tudi ministrstvo, ki med svoje prednostne naloge uvršča konkurenčno, v prihodnost usmerjeno kmetijstvo s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane, s poudarkom na povečanju zaupanja v doma pridelano in predelano hrano.

 

Potrošnikom je treba zagotoviti vse potrebne informacije o hrani, ki jo uživajo, predvsem pa morajo biti obveščeni o možnih tveganjih. Le z jasnimi sporočili o tveganjih, povezanih s prehransko verigo, bomo okrepili zaupanje v oskrbo s hrano. »Medeni zajtrk«, »Tradicionalni slovenski zajtrk«, »Lokalna kakovost«, Zagotovimo.si hrano za jutri« so strategije ministrstva za več varne in potrošniku dostopne, lokalno pridelane hrane. 

 

Ker 100 % varnost ne obstaja, mora biti ustrezno komuniciranje glavni vidik obvladovanja varne hrane. Pomembno je vedeti in razumeti, da še tako dobra zakonodaja in nadzor ne moreta zagotoviti ničelnega tveganja. Pomen dobre komunikacije so izpostavile prehranske krize, a izziv ostaja, saj smo danes potrošniki zaradi hrane, ki jo uživamo, zaskrbljeni bolj kot kdajkoli v preteklosti. 

 

 

*   *   *