Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vključenosti v mednarodno trgovino pospešujejo gospodarski razvoj in zmanjšujejo revščino

Ljubljana, 18. 12. 2015 – V torek, 15. 12., se je v Nairobiju začela 10. ministrska konferenca WTO (MC10), ki se zaključuje danes, 18. decembra. Ministrska konferenca WTO prvič poteka v Afriki in sovpada z 20-letnico delovanja WTO, zato še posebej pomembna za afriški kontinent Slovensko delegacijo na MC10 vodi državni sekretar na MGRT Aleš Cantarutti, dogodka pa se udeležuje tudi predstavnica MKGP.

Na slavnostnem otvoritvenem zasedanju so nastopili predsednik Kenije Uhuru Kenyatta, predsednica Liberije Ruhakana Rugunda, kenijska ministrica za trgovino Amina Mohamed v vlogi predsedujoče MC10, generalni direktor WTO Roberto Azevêdo, predsedujoči Generalnega Sveta WTO in predstavnik generalnega sekretarja ZN.

 

Vsi govorniki so poudarili vlogo in pomen multilateralnega trgovinskega sistema in WTO predvsem za države v razvoju in najmanj razvite države, ki s pomočjo večje vključenosti v mednarodno trgovino pospešujejo svoj gospodarski razvoj in zmanjšujejo revščino. Izpostavili so pomen uspešne MC10 in dogovora o paketu Nairobi, od katerega bodo imele koristi vse članice WTO. Članice so bile pozvane, da pokažejo zadostno mero fleksibilnosti in politično voljo za preboj v različnih stališčih, ki se lahko doseže v teh dneh. Z neuspehom MC10 bodo največ izgubile najmanj razvite države, vprašljiva pa bo tudi nadaljnja pogajalska kredibilnost WTO.

 

V nadaljevanju bodo zasedanja z nastopi ministrov držav članic WTO, ki bodo predstavljali svoje poglede na MC10 in trgovinska pogajanja v okviru Razvojne agende iz Dohe (DDA). Vzporedno bodo potekala tudi posebna zasedanja o treh potencialnih področjih DDA dogovora, ki so: izvozna konkurenčnost na področju kmetijstva, transparentnost na področju pravil ter razvojne zadeve in paket za najmanj razvite države. Imenovani so posebni facilitatorji, ki bodo predsedujoči kenijski ministrici in generalnemu direktorju WTO pomagali v procesu iskanja skupnih dogovorov na teh področjih. Posebej se bo usklajevala tudi Ministrska deklaracija, ki vključuje tudi pomembno prihodnje delo WTO glede nadaljevanja pogajanj o preostalih DDA vsebinah in glede naslovitve novih tem v WTO.

 

Zasedanje Sveta za zunanje zadeve (trgovina)


Pred začetkom 10. ministrske konference je potekalo zasedanje Sveta za zunanje zadeve (trgovina), na katerem je Svet sprejel prvi sklop sklepov, ki vsebuje splošne politične usmeritve EU za pogajanja na MC10.

 

Evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström je predstavila zadnje stanje pogajanj za Nairobi paket dogovorov. Poudarila je, da je v pogajanjih še veliko negotovosti, in da konsolidiranih besedil za posamezna področja še ni. Dogovor na področju vseh štirih oblik izvozne konkurenčnosti je možen z določeno fleksibilnostjo drugih članic. Pri pravilih je bil podan nov predlog glede izboljšanja transparentnosti pri ribiških subvencijah. Ambiciozen je tudi LDC paket glede preferencialnih pravil o poreklu, implementacije izjem za storitve in bombaž.

 

Članice so v razpravi podprle strategijo EU za vsebinski MC10 rezultat na področjih izvozne konkurenčnosti, transparentnosti, razvojnih vprašanj in dela po Nairobiju.

Slovenija je podprla zaključke Sveta s ciljem, da se doseže konsenz o dogovoru med članicami WTO. Posebej je izpostavila, da je treba na področju izvozne konkurenčnosti kmetijstva doseči obsežen in uravnotežen rezultat, ki obsega vse štiri oblike izvozne konkurenčnosti, tako da se vzporedno z odpravo izvoznih subvencij doseže tudi bistven rezultat glede izvoznih kreditov, državnih trgovinskih podjetij in pomoči v hrani.

 

Svet bo ponovno zasedal, ko bodo možni rezultati MC10 dovolj zreli za določitev stališča EU, in na koncu MC10, za pridružitev h konsenzu članic WTO o končnem rezultatu MC10.

 

Pod točko razno je Svet obravnaval vprašanje krize v jeklarski industriji EU, ki ga je izpostavila Slovaška.


*   *   *