Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Objava razpisa za ukrep IV: finančna pomoč za nadomestilo škode ob poginu živali zaradi vraničnega prisada

Ljubljana, 22. 12. 2015 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma v četrtek, 24. 12. 2015, objavilo javni razpis za Ukrep IV: Finančna pomoč za nadomestilo škode ob poginu živali zaradi vraničnega prisada.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev za Ukrep IV. znaša do 13.000 evrov v letu 2016. Predmet podpore javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore na žival za odpravo posledic škode ob poginu živali zaradi izbruha vraničnega prisada.

 

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljeno na spletni strani MKGP.

*   *   *

Dodatne informacije
Več informacij o javnem razpisu lahko zainteresirani dobijo po njegovi objavi v Uradnem listu RS:
- na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ...
- na spletni strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ...
- na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15.00 ure in v petek od 7.30 do 14.00 ure
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp(at)gov.si.