Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Svet za varno hrano: Na podlagi analiz slovenski med ne predstavlja tveganja za zdravje potrošnikov

Ljubljana, 13. 1. 2016 – Minister mag. Dejan Židan se je danes udeležil 5. Seje Sveta za varno hrano, na kateri so obravnavali Poročilo o nadzoru nad proizvodnjo, prometom in uporabo pripravkov za zatiranje varoj v letu 2015 ter v zvezi s tem odprtih vprašanj, ki so se pojavljala v javnosti glede varnosti potrošnika oz. slovenskega medu. Člani Sveta za varno hrano, ki mu predseduje prof. dr. Janez Hribar so na seji spregovorili tudi o dodatnem monitoringu in posebnem inšpekcijskem nadzoru za leto 2016.

 

Minister mag. Dejan Židan je člane Sveta seznanil z aktivnostmi v povezavi z zadnjim Poročilom o nadzoru, ki ga je v letu 2015 uspešno izvedla Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, skupaj s FURS in Policijo. Opozoril je na nekatera odprta vprašanja, ki so se v javnosti pojavila po objavi tega Poročila in so zelo zamajale uglede slovenskega čebelarstva in zaupanje potrošnika v slovenski med oz. živila pri nas. Posebej je izpostavil, da je Uprava s tem naredila izjemno delo v korist potrošnikov, saj je v uspešni akcija odkrila kršitelja in s tem preprečila nadaljnje nelegalno proizvodnjo. Glede pozivov in vprašanj ministru o morebitni kadrovski menjavi zaposlenih na Upravi, je dejal, da je pri tem bolj primerno vprašanje, kako nagraditi te ljudi, ki so pomagali odkriti kršitelja z namenom zaščite potrošnika. Nadaljnje postopke o kršitvah peljejo pristojne institucije, ki bodo s svojim delom in ugotovitvami tudi zaključile primer.

 

Direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Janez Posedi je naredil povzetek tega nadzora, ob tem pa  je opozoril, da so časi, ko je država odločila o varnosti živil mimo; sedaj imamo sistem odgovornosti proizvajalcev živilskih in kmetijskih proizvodov, zato morajo nosilci živilske dejavnosti izvajati vse predpisane dejavnosti in aktivnosti za zagotavljanje varnih postopkov proizvodnje živil in s tem dajanje varnih živil na trg. Ob tem je pojasnil, da je Uprava naročila dve oceni varnostnega tveganja, na podlagi katere se bo določilo, kako tveganja obvladati in kako z dodatnim vzorčenjem preveriti varnost proizvodnje medu. Ocene bo pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje in Nacionalni laboratorij za hrano in okolje. Ko bo podana ocena tveganja, bo rezultat analiz predstavljal celovit pogled v ta problem.

 

Direktorica inšpekcije na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Andreja Bizjak je podrobneje predstavila potek inšpekcijskega nadzora, metode preiskave in rezultate analiz. Temeljne ugotovitve poročila Uprave so, da je inšpekcija s svojimi na novo pridobljenimi pooblastili odkrila ilegalno proizvodnjo zdravil za zatiranje varoje pri čebelah. Ob tem je poudarila, da na podlagi tega nadzora lahko ugotovijo, da količina ostankov v medu ne predstavljajo tveganja za zdravje potrošnikov ter opozorila na odgovornost čebelarjev kot nosilcev živilske dejavnosti, da imajo postopke proizvodnje medu skladne z zakonodajo. 

 

Predsednik Sveta za varno hrano prof. dr. Janez Hribar je poudaril, da je nesporno, da pregledan med ne predstavlja tveganja. Ob koncu je povzel vsebino sestanka, kjer je poudaril, da se o vsebini današnjega Sveta in na temo poročila Uprave seznani Svet za veterinarstvo ter Svet za čebelarstvo na naslednjem zasedanju. Predlagali so tudi, da se pri poročilu Uprave, ki se nanašal na nadzor, dopolni še z dodatnimi podatki, ki izhajajo iz ocene tveganja. Svet za varno hrano priporoča, da se število vzorcev zaradi nastale situacije takoj poveča. Svet tudi predlaga, da Čebelarska zveza Slovenije dodatno informira čebelarje o primerni praksi zdravljenja čebel, člane, ki ne spoštujejo predpisanega zdravljenja pa sankcionira.

 

Svet za varno hrano je strokovno posvetovalno telo ministra na področju varne hrane, katerega naloge so: podajanje mnenj k ukrepom izvajanja kmetijske politike, ki vplivajo na varno hrano; podajanje mnenj k predlogom predpisov s tega področja; predlaganje znanstvene in izobraževalne dejavnosti; podajanje strokovnih mnenj k drugim pomembnejšim odločitvam in priprava predloga programa ukrepov za izboljšanje varnosti in kakovosti kmetijskih pridelkov in živil ter varstva interesov potrošnikov. Člani sveta, ki so imenovani za dobo petih let, so: prof. dr. Janez Hribar (predsednik), prof. dr. Igor Vojtic (namestnik predsednika), prof. dr. Peter Raspor, doc. dr. Igor Pravst, doc. dr. Andrej Kirbiš, dr. Janez Posedi, dr. Marjan Simčič, dr. Urška Blaznik, dr. Tanja Pajk Žontar, prim. mag. Branislava Belović, mag. Jana Ramuš, Mojca Gobec, Irena Kos, Alenka Pavlovec in Zdenka Vindiš Zavratnik. Današnjega Sveta se je udeležila tudi predsednica Zveze potrošnikov Slovenije Breda Kutin.

 

*   *   *