Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ustanovna seja Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanja Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020

Ljubljana, 21.1.2016 – V sredo, 20.1.2016 je v prostorih Vlade Republike Slovenije potekala ustanovna seja Odbora za spremljanje za Operativni program za izvajanja Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020 (OP ESPR 2014-2020), kjer je bil predstavljen Odbor za spremljanje in njegovo delovanje v programskem obdobju 2014-2020.

Člani Odbora za spremljanje so bili imenovani s sklepom Vlade RS o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, dne 8.10.2015. Odbor sestavlja  27 članov, ki so predstavniki ministrstev, vladnih služb, uradov in javnih zavodov, gospodarskih in socialnih partnerjev, lokalnih skupnosti ter nevladnih organizacij. Predstavniki Evropske komisije imajo v Odboru za spremljanje svetovalno vlogo.


Predsednica Odbora za spremljanje, državna sekretarka mag. Tanja Strniša, je prisotne seznanila z glavnimi poudarki partnerskega sporazuma in OP ESPR 2014-2020, trenutnim stanjem v zvezi z izvajanjem predhodnih pogojenosti ter opisom ukrepov, ki se bodo sofinancirali v okviru OP ESPR 2014-2020. Odbor za spremljanje je potrdil merila za izbor operacij v okviru ukrepov ter se seznanil z razporeditvijo finančnih sredstev po posameznih ukrepih OP ESPR 2014-2020. Potrjena merila za izbor operacij v okviru OP ESPR 2014-2020 so prvi korak k izvajanju ukrepov operativnega programa.
Dodatne informacije


Več informacij lahko zainteresirani dobijo na spletni strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo: http://www.ribiski-sklad.si