Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Splošno sodišče Evropske unije za ničnega razglasilo sklep evropske komisije, s katerim je komisija v letu 2014 Sloveniji izrekla finančno korekcijo na področju plačil za majhne površine

Ljubljana, 28. 1. 2016 - Danes je bila na Splošnem sodišču EU v Luksemburgu razglašena sodba, s katero je sodišče odločilo o tožbi s predlogom za razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa Komisije 2014/458/EU, ki jo je Republika Slovenija vložila zoper Evropsko komisijo. Z omenjenim sklepom je Komisija Sloveniji izrekla finančno korekcijo v višini 347 tisoč EUR, in sicer zaradi pomanjkljivosti na področju plačil za majhne površine v letih 2009, 2010 in 2011.

Očitkov Komisije, ki se nanašajo na uveljavljanje dolgih in ozkih pasov, Slovenija ves čas ni sprejemala, saj dolge in ozke kmetijske parcele v Sloveniji niso umetne tvorbe, ki bi jih kmetje ustvarili z namenom pridobitve koristi v nasprotju s cilji sheme podpore, temveč izhajajo iz teritorialnih in zgodovinskih danosti Slovenije. Zato je Slovenija na Splošno sodišče EU v Luksemburgu vložila tožbo zoper Izvedbeni sklep Komisije 2014/458/EU z dne 9. julija 2014 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz financiranja Evropske unije, s katerim je Komisija Sloveniji izrekla finančno korekcijo v višini 347 tisoč EUR zaradi pomanjkljivosti na področju plačil za površine v letih 2009, 2010 in 2011.

 

Sodišče je zadevni sklep razglasilo za ničnega v delu, v katerem je Komisija iz financiranja Unije izključila zneske za proračunska leta 2010, 2011 in 2012 v skupni višini 333 tisoč EUR. Temeljni razlog za odločitev v prid Sloveniji je po mnenju sodišča v tem, da ne obstaja noben predpis, ne domači ne evropski, ki bi prepovedoval take oblike (dolge in ozke) parcel, ki so bile za Komisijo sporne oziroma neupravičene.

 

Odločitev sodišča je za Slovenijo zelo pomembna zaradi razrešitve načelnega vprašanja o ustreznosti obstoječega kontrolnega sistema v zvezi z izplačili za površine na majhnih GERK-ih.

 

V preostalem delu, kjer se je tožba nanašala na sklep Komisje, v katerem je od Slovenije terjala nazaj 14 tisoč EUR zaradi neekstrapolacije rezultatov kontrol v primeru razlike pod 3 %, pa je bila tožba zavrnjena.

 

Sodišče je Komisiji naložilo tudi plačilo devetih desetin stroškov postopka Republike Slovenije, medtem ko bo eno desetino Slovenija pokrila sama.

 

* * *

 

Uporabne povezave:

 

Celotna vsebina sodbe...

 

Sporočilo za javnost z dne 25. 7. 2014: Predlog za vložitev tožbe na Splošno sodišče EU v Luksemburgu zoper Izvedbeni sklep Komisije 2014/458/EU v delu, ki se nanaša na finančni popravek zoper RS

 

Sporočilo za javnost z dne 9. 7. 2014: Evropska komisija od držav članic zahteva vračilo 57 milijonov evrov sredstev skupne kmetijske politike; delež Slovenije znaša 347 tisoč evrov zaradi pomanjkljivosti na področju plačil za površine za obdobje 2009-2011