Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Državna sekretarka Tanja Strniša z zadružniki o ukrepih kmetijske politike

Ljubljana, 28. 1. 2016 - Državna sekretarka mag. Tanja Strniša se je udeležila zadružnega posveta Ptujsko – Ormoške, Prekmursko – Prleške in Štajerske regije, ki jo je organizirala Zadružna zveza Slovenije. V svojem uvodnem nastopu je predstavila glavne novosti in poudarke ukrepov kmetijske politike v letu 2016.

Državna sekretarka je na začetku povedala, da bo do konca tega leta objavljenih večje število javnih razpisih v skupni vrednosti okoli 140 mio EUR  za spodbude in investicije, s katerimi bomo po njenih besedah zagnali cikel, ki bo spodbudil nastanek novih delovnih mest, omogočil razvoj podeželja in predvsem ohranil perspektivo življenja na podeželju.


Pomembna prioriteta je  tudi iskanje ter odpiranje tretjih trgov za izvoz slovenskih živilskih izdelkov.  Strniša je pri tem izpostavila, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zelo aktivno pri odpiranju vrat slovenskim produktom na Kitajskem in Ruskem trgu.


V nadaljevanju je državna sekretarka podrobneje predstavila spremebe Programa razvoja podeželja.  Pri okoljskih ukrepih je izpostavila njihov pomen in predstavila spremembe, ki se dotikajo poenostavitev izvajanja pri vinogradništvu, sadjarstvu, habitatnih ukrepih na travinju in možnost vstopa kmetij tudi na VVO I.

 

Kot zelo pomemben ukrep je izpostavila dobrobit živali, ki je bil v preteklosti namenjen le za prašičerejce. Zdaj bodo te spodbude deležni tudi govedorejci in v naslednjem letu tudi rejci drobnice za pašo živine. Ta ukrep bo po njenih besedah poleg koristi za živali  pomagal tudi pri dohodku rejcem goveda, ki jih je prizadela nizka odkupna cena mleka. Za ukrep podpore‎ paši se bo po oceni letno namenilo do 6 mio evrov.

Državna sekretarka je omenila tudi načrtovano spremembo o enkratni pomoči za majhne kmetije, ki bo pomagala majhnim kmetom ohraniti svojo dejavnost, in bo pripravljena z naslednjo spremembo PRP ter uvedbo dodatka pri neposrednih plačilih za strme GERK-e. Obe novosti bosta uvedeni z letom 2017.


Pri uredbi o odpravi zaraščanja kmetijskih zemljišč je po besedah Strniše pomembno predvsem dejstvo, da potrebujemo dodatna kmetijska zemljišča. Pavšalna podpora se bo plačala iz sredstev, ki se zbirajo od odškodnin za spremembo namembnosti.


V razpravi so zadružniki med drugim izpostavili poslabšanje stanja na trgu s prašičjim mesom in problematiko kmetijskih zemljišč v lasti RS.