Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ne seji Sveta za čebelarstvo tokrat o varojah in evropskem programu

Ljubljana, 26. 2. 2016 – Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je v sredo, 24.2.2016 nadaljevala nedokončana 6. seje Sveta za čebelarstvo. Na seji so med drugim razpravljali tudi o programu ukrepov na področju čebelarstva v obdobju 2017-2019 in načrtu priprave zakona o živinoreji za področje čebelarstva.

Osrednja tema današnje seje je bila obravnava načrta zagotavljanja zdravil za obvladovanje števila varoj v čebeljih družinah. V zvezi s tem je Nacionalni veterinarski inštitut pripravil predlog programa, ki čebelarjem zagotavlja uporabo registriranih in dovoljenih zdravil po načelih integriranega načina zdravljenja na podlagi ugotovljene populacije varoj z uporabo organskih učinkovin in po potrebi sintetičnih akaricidov. Svet za čebelarstvo je potrdil tudi Program ukrepov na področju čebelarstva v obdobju 2017-2019, ki ga mora Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posredovati v potrditev Evropski komisiji najpozneje do 15. marca 2016. Na podlagi potrjenega programa bomo lahko črpali evropska sredstva za ukrepe tehnična pomoč čebelarjem, nadzor nad varozo, kontrola medu, obnova čebeljega fonda in aplikativne raziskave na področju čebelarstva.

 

Predstavniki ministrstva so na današnji seji predstavili tudi priprave na dopolnitev Zakona o živinoreji za področje čebelarstva, ki bo sistemsko urejal področje živinorejske in zootehniške vsebine, čebelarstvo, rejske programe in rejske organizacije ter javne službe v živinoreji. 

 

Svet za čebelarstvo je strokovno posvetovalno telo ministra, ki daje strokovna mnenja k ukrepom izvajanja kmetijske politike, ki vplivajo na čebelarstvo, k predlogom predpisov s področja čebelarstva, predlaga znanstvene in izobraževalne dejavnosti s področja čebelarstva ter daje strokovna mnenja k drugim pomembnejšim odločitvam na področju čebelarstva. Člani sveta, ki so imenovani za dobo štirih let, so: dr. Peter Kozmus (predsednik), Boštjan Noč, mag. Andreja Kandolf, dr. Aleš Gregorc, Andreja Bizjak, dr. Anton Svetlin, dr. Metka Pislak Ocepek, dr. Stanko Kapun, dr. Peter Dovč, dr. Janko Božič, Aleša Kandus, Anton Komat, Lidija Lipič-Berlec in Marjeta Bizjak.

 

*   *   *