Skoči na vsebino

NOVICA

Obisk MKGP na Dolenjskem, 20. in 21. 4. 2016

sreda in četrtek, 20. in 21. 4. 2016

 

Regijski obisk MKGP v ožji Dolenjski regiji

 

Minister mag. Dejan Židan bo v sredo in četrtek s sodelavci na regijskem obisku v ožji Dolenjski regiji. V okviru obiska se bo srečal z tamkajšnjimi žušani, z zaposlenimi v organih v sestavi in javnih zavodih, ki so v pristojnosti MKGP (Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Inšpektoratom RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, kmetijsko svetovalno službo, Zavodom za gozdove Slovenije, Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS) ter upravnimi enotami. Minister bo z ekipo obiskal tudi nekatera podjetja in kmetije v regiji.

 

Podrobnejši program obiska - sreda, 20. 4. 2016:

 

16:00Obisk kmetije Janeza Bučarja

Lokacija: Bušinec 5, Dolenjske Toplice

 

17:00Srečanje z župani občin ožje Dolenjske regije

ZAPRTO ZA JAVNOST – možen FOTOTERMIN na začetku

Lokacija: Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, Dolenjske Toplice

 

 

Podrobnejši program obiska - četrtek, 21. 4. 2016:

 

8.30Srečanje z organi v sestavi MKGP, javnimi zavodi in upravnimi enotami

ZAPRTO ZA JAVNOST – možen FOTOTERMIN na začetku

Lokacija: Center biotehnike in turizma GRM, Sevno 13, Novo mesto

 

10:20Obisk Krke, d.d., tovarne zdravil

ZAPRTO ZA JAVNOST (za obisk medijev / dogovori za fototermin, potrebna najava na PR službo Krke, Elvira Medved, 041/988 825)

Lokacija: Šmarješka c. 6, Novo mesto

 

11:30Obisk Kmetijske zadruge Krka

ZAPRTO ZA JAVNOST – možen FOTOTERMIN na začetku

Lokacija: KZ Krka, Šentjernejska c. 6. Novo mesto

 

12:30NOVINARSKA KONFERENCA

Lokacija: KZ Krka, Šentjernejska c. 6. Novo mesto

 

13.20Obisk zelenjadarske kmetije Franca Medleta

Lokacija: Sela pri Ratežu 10, Otočec

 

14.30Obisk Mlinarstva Rangus

Lokacija: Dolenje Vrhpolje 15, Šentjernej

 

                                                                              *   *   *

 

Podrobnejše informacije - Luka Kočevar, tel.: 041/ 495 163