Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Predlog Zakona o gozdovih v smeri zmanjšanja administrativnih bremen

Ljubljana, 25. 4. 2016 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) pripravlja spremembe in dopolnitve Zakona o gozdovih (ZG) z namenom zmanjšanja administrativnih bremen ter zagotavljanja učinkovitega nadzora. Predlog zakona med drugim daje Finančni upravi RS pravno podlago za izrek prepovedi prometa z lesom in lesnimi proizvodi v primeru, da gospodarski subjekt ne more dokazati zakonitega izvora le-teh. Predlog zakona je bil pretekli petek, 22. 4. 2016 poslan v javno obravnavo, ki se bo končala v roku 30 dni. Spremembe in dopolnitve Zakona o gozdovih so dostopne na spletni strani spletišča Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije (www.pisrs.si/Pis.web).

Spremembe, ki se obetajo v predlogu zakona se predvsem dotikajo prevoznic, evidenčnih listov, povečanju kazni za nezakonito sečnjo in večjo pristojnost FURS-a. Spremembe gredo v smer zmanjšanja administrativnih bremen za podjetja in posameznike in učinkovit nadzor.

 

Prevoznica, kot jo določa veljavni Zakon o gozdovih in jo je izdajal Zavod za gozdove Slovenije se ukinja. Z ukinitvijo prevoznice za prevoz gozdnih lesnih sortimentov, se bo zmanjšala administrativna obremenitev podjetij in posameznikov, saj bodo le-ti lahko za prevoz gozdnih lesnih sortimentov uporabili svojo knjigovodsko listino – dokumentacijo, kot je npr. dobavnica, CMR ipd. pod pogojem, da bodo na takšni listini podatki zahtevani v Zakonu o gozdovih.


Evidenčni list, ki ga že po veljavnem Zakonu o gozdovih vodi lastnik gozda, se bo dopolnil s podatkom o odločbi o poseku, oceni tveganja glede nezakonite sečnje in v primeru, da tveganje glede nezakonite sečnje ni zanemarljivo, tudi podatek o ukrepih za zmanjšanje tveganja. Z dopolnitvijo evidenčnega lista z navedenimi podatki, bo evidenčni list poleg zagotavljanja sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov predstavljal sistem potrebne skrbnosti, kot ga določa 6. člen Uredbe 995/20107EU in ga morajo na podlagi navedene uredbe imeti vzpostavljenega vsi subjekti, ki v EU dajejo na trg les in lesne proizvode.  


Zaradi obsega nezakonite sečnje v Sloveniji ter zaradi ugotovitev gozdarske Inšpekcije, da se obseg nedovoljenih aktivnosti v gozdovih ne zmanjšuje, temveč celo povečuje (poročilo gozdarske inšpekcije za leto 2015), se predlaga dvig kazni za fizične osebe namesto dosedanjih 300 – 2000 EUR na 500 - 5000 EUR.


V ZG se zaradi spremembe predpisov s področja ugotavljanja KD opredeljuje pojem rastiščnega koeficienta, ki odraža trajno sposobnost gozdnih rastišč proizvodnje lesa v primeru, da rastišče ne bi bilo spremenjeno zaradi delovanja človeka. Opredeljuje se tudi pojem »urejeno kurišče«, kar je v povezavi s 33. členom ZG, ki že sedaj določa, da v gozdu ni dovoljeno kuriti, razen na urejenih kuriščih ter izven njih v primerih, ko se kuri zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja, ki ogrožajo gozdove. Pojem »urejeno kurišče« v sedaj veljavnem zakonu ni opredeljen.


*   *   *