Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Državna sekrtetarka mag. Strniša na ogledu škode zaradi spomladanske pozebe na območju Maribora

Maribor, 23. 5. 2016 – Državna sekretarka mag. Tanja Strniša si je danes v Mariboru in okolici ogledala posledice škode, nastale zaradi pozebe v sadovnjakih in vinogradih. Državna sekretarka se je na KGZ Maribor najprej seznanila s stanjem po pozebi na tem območju, sledil pa je ogled škode v občinah Kungota in Selnica ob Dravi.

Poznopomladanska pozeba in sneženje, ki sta v zadnjem tednu aprila prizadela trajne nasade, zelenjadnice, pa tudi poljščine v večjem delu Slovenije, sta močno prizadela tudi mariborsko območje. Državna sekretarka si je danes skupaj z direktorjem KGZ Maribor Dr. Stanetom Klemenčičem ogledala primere prizadetih vinogradov v Svečini v občini Kungota ter poškodovanih jablanovih nasadov KZ Selnica v Selnici ob Dravi.

 

Slab mesec po pozebi se kaže, da bo škoda v sadovnjakih in vinogradih zelo velika. Na območju Svečine tako na primer v vinogradih in jablanovih nasadih ne bo pridelka ali pa bo ta minimalen. Po podatkih Javne službe kmetijskega svetovanja pri KGZ Maribor je predocena poškodovanosti na kmetijskih pridelkih v Podravju skupno približno 16 milijonov EUR, od tega 3,4 milijonov EUR v vinogradništvu, 7 milijonov EUR v sadjarstvu in 5,5 milijonov EUR na poljedelskih kulturah.

 

Po terenskem ogledu se je državna sekretarka sestala s predstavniki KGZS in KGZ Maribor, vinogradniki ter člani Strokovnega odbora za sadjarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije. Slednji so jo seznanili z novimi ocenami škode v celotnem sadjarskem sektorju, ki je še višja od predhodne. Ta po njihovih ocenah znaša 80 % izpada pridelka sadja oziroma 25 milijonov EUR po ocenah proizvodnih stroškov oz. 42 milijonov EUR tržne škode.

 

Državna sekretarka je na srečanju povedala, da že poteka popisovanje škode s strani komisij Uprave za zaščito in reševanje. Prav tako je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že pristopilo k pripravi predloga interventnega zakona, s katerim bi vzpostavili pravno podlago za nekatere ukrepe pomoči najbolj prizadetim, kot so odpis plačila prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanj, znižanje ali odpis zakupnine za kmetijska zemljišča pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov ter začasno dovoljenje dokupa grozdja za pridelavo vina izven svojega vinorodnega okoliša.

 

*  *  *