Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Svet za kmetijstvo in podeželje RS za novega predsednika imenoval prof. dr. Emila Erjavca

Ljubljana 21. 6. 2016 – Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan se je včeraj udeležil 5. seje Sveta za kmetijstvo in podeželje RS. Člani sveta so se najprej seznanili z odstopom dosedanjega predsednika sveta prof. dr. Francija Štamparja in za novega predsednika imenovali prof. dr. Emila Erjavca. Člani sveta so se v nadaljevanju med drugim seznanili s predlogi za reševanje krize v mlečnem sektorju in drugimi aktualnimi vsebinami.

Svet za kmetijstvo in podeželje RS se je na včerajšnji seji seznanil z odstopom dosedanjega predsednika prof. dr. Francija Štamparja s funkcije. Svet je nato soglasno za novega predsednika imenoval prof. dr. Emila Erjavca, rednega profesorja za agrarno politiko in ekonomiko na Katedri za agrarno ekonomiko, politiko in pravo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.

 

V nadaljevanju seje je minister mag. Židan člane sveta seznanil z aktualnim stanjem v kmetijstvu in aktivnostmi MKGP. Predstavljeni so bili predlogi za reševanje krize v mlečnem sektorju, predstavljen osnutek interventnega Zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe in snega v kmetijski proizvodnji med 25. in 30. aprilom 2016 ter predlog spremembe shem neposrednih plačil v Sloveniji od leta 2017 dalje in analiza ocene učinkov reforme SKP 2015-2019. Prav tako je bil Svet seznanjen z aktivnostmi pri pripravi predpisa za obvezno/prostovoljno označevanje porekla surovine pri živilih, pri čemer so člani pozdravili tovrstne napore, saj so nujni za večje zaupanje slovenskih potrošnikov. 

 

V zvezi s predlogi za reševanje krize v mlečnem sektorju se je razprava osredotočala na kratkoročne in dolgoročne ukrepe MKGP za pomoč kmetom. Med kratkoročnimi ukrepi sta bila izpostavljena ukrep reprogramiranja finančnih obveznosti upravičencev s področja prireje mleka s pomočjo Ribniškega sklada in možnost plačila pokojninskih prispevkov. Med dolgoročnimi ukrepi pa je bil kot ustrezen instrument za usmerjanje tehnološkega in ekonomskega razvoja najbolj perspektivnih mlečnih kmetij izpostavljen ukrep Sodelovanje v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020.

V osnutku interventnega zakona je za prizadete v vinogradniškem in sadjarskem sektorju predvidena pomoč na hektar, ki je odvisna od stopnje poškodovanosti. Zakon opredeljuje tudi odpis najemnin Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter možnost nakupa grozdja prizadetim vinogradniškim kmetijam izven vinogradniškega okoliša. Obravnava zakona je predvidna na seji Vlade RS konec meseca junija.

 

Svet je včeraj obravnaval tudi predlog sprememb shem neposrednih plačil od leta 2017 dalje, na katere ni imel pripomb. Bistveni spremembi sta uvedba dodatne sheme »plačilo za območja z omejenimi dejavniki« za kmetijske površine v gorskem območju s povprečnim nagibom med 35% in 50% ter z več kot 50% nagibom in manjše spremembe pogojev upravičenosti pri podpori za mleko v gorskih območjih in podpori za zelenjadnice. Odločitev bo sprejeta na eni izmed julijskih sej Vlade RS, o čemer bo obveščena Evropska komisija, jeseni letos pa bo sledila tudi sprememba in dopolnitev Uredbe o shemah neposrednih plačil.

 

Po seji sveta je minister mag. Dejan Židan dejal, da je »Svet posvetovalni organ ministra, kjer se razpravlja o najpomembnejših aktivnostih znotraj panoge in se tudi dogovarjajo usmeritve in ukrepi. Zavedati pa se je potrebno, da se kmetijstvo in kmetijska politika hitro spreminja. Če je za pretekla obdobja bila zlasti značilna razprava o ukrepih, financiranih z javnimi sredstvi, pa je sedaj čas za bistveno več delovanja na področju izboljševanja tehnologij, zmanjševanju stroškov proizvodnje, boljši organiziranosti proizvajalcev in učinkovitejših ekonomskih aktivnostih.«

 

Svet za kmetijstvo in podeželje je posvetovalno telo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ustanovljen na podlagi Zakona o kmetijstvu. Člani sveta so: dr. Emil Erjavec (predsednik; Biotehniška fakulteta v Ljubljani), Cvetko Zupančič in Franc Režonja (KGZS), Peter Vrisk (Zadružna zveza Slovenije), Boštjan Noč (Čebelarska zveza Slovenije), dr. Tatjana Zagorc (GZS), Marjan Vindiš (Sindikat delavcev v kmetijstvu), Anton Medved (Sindikat kmetov Slovenije), prof. dr. Branko Kramberger (Fakulteta za kmetijstvo Maribor), dr. Andrej Simončič (Kmetijski inštitut Slovenije), Tone Hrovat (Konzorcij biotehniških šol Slovenije).

 

***