Skoči na vsebino

NOVICA

Med Slovenijo in nemško deželo Saška veliko priložnosti za sodelovanje

Novo mesto, 8. 7. 2016 – Na povabilo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejana Židana je danes in jutri na obisku v Sloveniji minister za kmetijstvo in okolje dežele Saške Thomas Schmidt. Ministra sta se danes dopoldan v šolskem centru Grm Novo mesto udeležila posveta »Energetika kot razvojna priložnost slovenskega podeželja«. Sledilo je srečanje saškega ministra s člani Sveta za kmetijstvo in razvoj podeželja RS, na katerem so predstavili stališča do Skupne kmetijske politike. V drugem delu obiska je saški minister obiskal kmetije, ki se ukvarjajo z vinogradništvom in mlečno proizvodnjo. Jutri bo nemški minister gost na Gorenjskem, kjer se bo seznanil z gozdarstvom in praksami na tem področju.

Minister mag. Dejan Židan je na novinarski konferenci po posvetu povedal, da Slovenija pospešuje sodelovanje z Zvezno republiko Nemčijo, posebej tudi z nemškimi deželami, med katerimi ima še posebej dobre gospodarske in prijateljske odnose z deželo Saško. Na dvodnevnem obisku saškega ministra za kmetijstvo in okolje, bodo po besedah mag. Židana izpostavljene tri konkretne ciljne tematike pogovorov; sodelovanja med obema gozdarskima podjetjema, družbo Slovenski državni gozdovi in saškim podjetjem, ki gospodari z deželnimi gozdovi na saškem, potekali bodo pogovori o obnovljivih virih energije in s tem povezanimi okoljskimi investicijami ter pogledi na izvajanje Skupne kmetijske politike.

 


Slovenija po besedah mag. Židana podpira proizvodnjo obnovljivih virov energije v kmetijstvu saj so prav zdaj odprti trije javni razpisi v vrednosti več deset milijonov evrov; za sofinanciranje splošnih investicij, za prilagajanje podnebnim razmeram in razpis za investicije na vodovarstvenih območjih. »Želimo, da je energija tista, ki bo prinesla kmetijam dodaten vir prihodkov in stabilnost, da lahko koristno uporabijo stranske proizvode in so stroškovno bolj učinkovite«, je povedal Židan in dodal, da gre za nepovratna sredstva, namenjena lastni preskrbi kmetij z energijo.  Naslednje leto pa bodo predvidoma na voljo povratna sredstva, namenjena investicijam, s katerimi bodo kmetije in kmetijska gospodarstva, lahko prodajala energijo na trgu. Na posvetu o energetiki kot razvojni priložnosti za podeželje so zbrani med drugim govorili tudi o tveganjih, pri čemer je minister Židan izpostavil predvsem tveganje pri uporabi relativno majhnih kmetijskih površin za gojenje energetskih rastlin, saj površine potrebujemo predvsem za proizvodnjo hrane za ljudi in živali ter tveganja z majhnimi prašnimi delci, zaradi katerih so tudi razpisi naravnani v smeri čim višje zaščite zdravja ljudi. Minister je še dodal: »Trenutno imamo 78 kmetij, kjer je proizvodnja energije dopolnilna dejavnost in verjamem, da se bo to število v prihodnje povečalo«.

 

Minister za kmetijstvo in okolje dežele Saške Thomas Schmidt je povedal, da z ministrom Židanom zelo dobro sodelujeta. Na obisk v Slovenijo so po njegovih besedah prišli, ker jih Slovenija zanima in hočejo iz tega dobrega sodelovanja tudi nekaj pridobiti. V nemški delegaciji so tudi predstavniki različnih institucij, ki bodo na tem dvodnevnem obisku po besedah saškega ministra predstavili številne dobre prakse in zamisli iz področij gozdarstva, energetike in predvsem številnih raziskovalnih področij, kjer minister Schmidt vidi veliko priložnosti za sodelovanje.


Jutrišnji, drugi dan obiska saškega ministra za kmetijstvo in okolje g. Schmidta, bo namenjen gozdarstvu. Minister Židan je pri tem povedal, da so v zadnjih letih, ko so iskali najboljše prakse gospodarjenja z državnimi gozdovi v Evropi, srečali prav s predstavniki podjetja, ki gospodari s saškimi gozdovi in takrat dobili koristne informacije in napotke, kako učinkovito organizirati delo družbe Slovenski državni gozdovi, ki je začela z julijem gospodariti v slovenskih državnih gozdovih. Po besedah ministra Židana se bodo ti pogovori v soboto nadaljevali. Mag. Židan je še povedal, da je družba Slovenski državni gozdovi začela z izjemno aktivnim delovanjem, trenutno dobiva odločbe s strani Zavoda za gozdove za sanitarno sečnjo, ki lahko doseže samo ta mesec 60.000 kubičnih metrov lesa.

 


                                                                                         *   *   *