Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

3. Seja sveta za oljkarstvo

Ljubljana 13. 7. 2016 – Minister mag. Dejan Židan se je včeraj udeležil 3. seje Sveta za oljkarstvo, na kateri so med drugim obravnavali predlog uredbe o javni službi v oljkarstvu in o predlogu za spremembo predpisa o priznavanju organizacij proizvajalcev.

Člani Sveta za oljkarstvo so na svoji 3. redni seji potrdil predlog Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja javne službe izvajanja strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin na področju oljkarstva. Svet je potrdil tudi predlog oljkarjev, da se določijo novi vstopni pogoji za priznanje organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcevza oljčno olje in namizne oljke: 

-za organizacije proizvajalcev najmanj 10 članov in najmanj 10 ha oljčnikov ter 

-za skupine proizvajalcev najmanj 5 članov in najmanj 5 ha oljčnikov.

 

Člani sveta so nadalje tudi sklenili, da bo Slovenija glede zahtevka Hrvaške za registracijo imena »Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje« z zaščiteno označbo porekla (ZOP) ugovarjala na homonim. Ministrstvu so zato predlagali, da pripravi osnutek ugovora in ga pošlje v pregled vsem predstavnikom skupin proizvajalcev za Ekstra deviško oljčno olje z zaščiteno označbo porekla (ZOP). Sklenili so tudi, da bodo oljkarji sodelovali z ministrstvom pri pripravi skupne čezmejne zaščite ekstra deviškega oljčnega olja ZOP, če se bodo oljkarji z obeh strani meje odločili za takšno čezmejno sodelovanje.

 

Na svetu so med drugim tudi dogovorili, da MKGP septembra skliče sestanek delovne skupine za pripravo predpisa, ki bo urejal uporabo oljčnih tropin za namen gnojenja. Izpostavili so problematiko glede podaljšanja  zakupnih pogodb oljkarjev s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov, saj se po pogodbi lahko podaljšajo le za 10 let, glede na izjemno dolgo rodno dobo oljk pa bi moralo biti to podaljšanje vsaj 30 let. Zato je ministrstvo oljkarje še povabilo, da sodelujejo pri pripravi predloga zakona o spremembah Zakona o kmetijstvu in kasneje tudi pri spremembi Zakona o kmetijskih zemljiščih. 

 

Svet za oljkarstvo je posvetovalni organ ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Člani sveta so: predsednica Milena Bučar Miklavčič, podpredsednik Božidar Slivnjak, ostali člani: dr. Rajko Vidrih, dr. Bojan Butinar, Franko LisjakBranimir Radikon, mag. Viljanka Vesel, Danilo Markočič, Dino Pucer,, mag. Mira Kos Skubic, Marjeta Bizjak, dr. Lucijan Cenčič.

 

 

***