Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Mag. Židan na AGRI: "Slovenski kmet si ne zasluži ostati na cedilu"

Gornja Radgona, 24. 8. 2016 – Predzadnji dan sejma AGRA je minil v znamenju slovenskih zadružnikov, prašičerejcev, rejcev drobnice, kmetijsko-živilskega šolstva in avstrijske Štajerske.

Minister mag. Dejan Židan je dan na sejmu začel s »kavo z ministrom«, kjer je poleg drugih obiskovalcev, gostil predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja, predsednika Državnega sveta RS dr. Mitja Bervarja. Vsi so se nato udeležili slavnostnega dogodka Zadružne zveze Slovenije. Minister mag. Židan v svojem nagovoru opozoril, da biti brez lastnine pomeni biti hlapec. »Imel sem možnost, da sem te dni obiskal tudi Kmetijsko zadrugo Rače, kjer sem videl, kako so izgradili svojo lastnino; obvladajo blagovni tok ne le svoje zadruge, ampak tudi širše in s tem povečali varnost ne le za svoje članice in člane, ampak širše.« Mag. Židan je ob tem dodal, da je kot kmetijski minister v obdobju, ko so se prodajala slovenska podjetja, prosil, da naj premislijo o prodaji slovenskih živilskih podjetij, jim postregel s študijami o tem, kakšno škodo boprodaja storila za prehransko verigo. »In ko so mi vsi pokimali in mi dali prav, vendar so mi hkrati zagotavljali, da to počne nekdo drug, mi je bilo izjemno hudo; zavedanje, da lastnina pomeni biti samostojen in ne hlapec, mora postati del nas«. Minister je svoj nagovor zaključil z mislijo, da če ne bo slovenski kmet povezan in če zadružni sistem ne bo povezan, bo slovenski kmet izgubljal na desetine milijonov. »Slovenski kmet si ne zasluži ostati na cedilu«. Sicer pa se je minister posebej zahvalil tudi predsedniku Vlade RS dr. Miru Cerarju, da je danes že drugič v nekaj dneh obiskal sejem AGRA in tudi razstavni prostor MKGP.

 

V nadaljevanju se je minister Židan udeležil seje Odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri so razpravljali o programu namakanja v Sloveniji do leta 2020. Program so pripravili in predstavili predstavniki MKGP, z njim pa v Sloveniji v prihodnjem obdobju načrtujemo gradnjo namakalnih sistemov na približno 10.000 hektarjih kmetijskih zemljišč ter posodobitev na približno 1800 hektarjih obstoječih sistemov, za kar bo treba zagotoviti okoli 60 milijonov evrov. V Programu razvoja podeželja 2014 - 2020 je za te namene zagotovljenih 11 milijonov evrov. Program navaja, da so v Sloveniji namakalni sistemi z več uporabniki povprečno izkoriščeni le 30-odstotno, analize pa kažejo, da tako stanje ni ustrezno, saj je v Sloveniji dovolj zemljišč, primernih za namakanje, velika vodnatost Slovenije omogoča zadostne količine vode, pridelovalci pa za to kažejo veliko zanimanje. Največja ovira za razvoj namakanja je pomanjkanje znanja ter posledično strokovno nepravilno namakanje.

 

Minister mag. Židan je v popoldanskem delu na razstavnem prostoru MKGP gostil tudi predstavnike združenja AGRASLOMAK, ki združuje 4 kmetijske zamejske organizacije: hrvaško, madžarsko, italijansko in avstrijsko. Zamejske organizacije so ministru predstavile svoje aktivnosti ter se zahvalile za možnost sodelovanja na sejmu AGRA. Opozorile so tudi na odprta vprašanja, kot so: problem zaščite sorte rebula, italijanska delegacija je izpostavila problem prenehanja financiranja organizacije s strani države Italije in problem zavarovanih območij Natura 2000. Madžarska delegacija je ministru predstavila rešitve, ki jih predlagajo za delovanje vzorčne kmetije, predstavniki Avstrije in Hrvaške pa so ministru na kratko predstavili letna programa dela, ki normalno potekata. Vse štiri delegacije so ministra seznanile tudi s tekočim stanjem na projektih Interreg – gre za partnerske projekte čezmejnega sodelovanja. Na srečanju AGRASLOMAK je bila prisotna tudi državna sekretarka Ministrstva za okolje in prostor Lidija Stabernak, ki je izrazila podporo vsem štirim delegacijam iz pristojnosti ministrstva. 


Državna sekretarka mag. Tanja Strniša pa se je dopoldne udeležila posveta Konzorcija biotehniških šol na temo vseživljenjskega učenja. Izpostavila je pomembnost krepitve medsebojnega sodelovanja šol, saj je to za utrditev in promocijo biotehniških programov poglavitnega pomena. Poleg teoretičnega znanja je izjemnega pomena praktično usposabljanje, ki je ključ do dobrega kmetovanja. V nadaljevanju se je državna sekretarka udeležila tudi prašičerejskega posveta. Stanje v tej kmetijski panogi je zelo zaskrbljujoče, tudi zaradi nizkih odkupnih cen prašičjega mesa, zato je zbrane rejce pozvala, naj vložijo vse napore v poenotenje glede sheme Izbrana kakovost – Slovenija za prašičje meso. Nova shema Izbrana kakovost – Slovenija je namreč izjemnega pomena za ozaveščanje slovenskega potrošnika o slovenskih kakovostnih izdelkih in pridelkih. Popoldne se je državna sekretarka udeležila še posveta Zveze kmetic Slovenije na temo dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, na katerem je poudarila pomembno vlogo ženske na kmetiji, ki je pogosto nosilni steber družbenega okolja, nosilka tradicionalnih znanj in trajnostne prakse. 


Na razstavnem prostoru MKGP sta tudi danes potekali dve okrogli mizi, in sicer na temo donirane hrane- pot od trgovine do krožnika ter na temo letošnjega Mednarodnega leta stročnic, ki so (lahko) priložnost v kmetijstvu.


Jutrišnji, zadnji dan sejma AGRA je posvečen EKOCI-Green designu, naravnim parkom, ekološkemu kmetijstvu, sejemskim vrtovom in  traktorjem Steyr. MKGP pa bo na razstavnem prostoru dan začel s tradicionalno »kavo z ministrom«.


                                                                                              *   *   *